Éves munkaterv 2018/2019 tanév

Módosítás: 2018. 10. 05., péntek 07:35
Készült: 2016. 10. 05., szerda 05:57

   

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Éves munkaterve a 2018-2019-es nevelési évre

 

 

 

 

Az éves munkatervet készítette: Nagyváriné Radovics Angelika

                                                        intézményvezető

                                                       

 

Intézmény OM - azonosítója: 202 507

 

 Cím: Kesztölc, 2517

           Cseresznyéshát u. 2/1.
 Tel.: 06 30 455 502906 33 484 443 

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Honlap: ovoda.kesztolc.hu

        

Legitimációs eljárás

 

Nevelőtestület

nevében elfogadta: ……………………………..                

                                       Gálné Kara Boglárka

                                   intézményvezető-helyettes

Szülői szervezet nevében elfogadta:

……………………………

                                     Farsang Erzsébet

                                                      

A dokumentum jellege: Nyilvános

A dokumentum érvényessége: 2018. szeptember 01 – 2019. augusztus 31.

Ph.

 

TARTALOM

1.Jogszabályok, dokumentumok                                                                           4.o.

2.Alapadatok                                                                                                          6.o.

3.Működési terv                                                                                                        7.o.

3.1 A nevelési év rendje                                                                                 7.o.

3.2 Személyi feltételek                                                                                   9.o.

            3.3 Értekezletek,fogadóórák                                                                          10.o.

3.4 Ünnepek, hagyományok                                                                          13.o.

4. Pedagógiai terv                                                                                                     14.o.

4.1 A 2018-2019. nevelési év kiemelt feladatai:                                            14.o.

4.2  További céljaink, feladataink                                                                 17.o.

5. A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve                                                  18.o.

            5.1 Törvényességi ellenőrzés: 18.o.

            5.2 Tanügy igazgatási ellenőrzés:                                                                   18.o.

            5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok                                                          18.o.

            5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése                                 19.o.

6. Beiskolázási terv                                                                                                   21.o.

7. Eseménynaptár, feladatok                                                                                  23.o.

8. Munkarendek                                                                                                       37.o.


1.Jogszabályok, dokumentumok

A munkaterv elkészítésének jogszabályi háttere:

 • -2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 • -A
 • -20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • -229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • -363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • -2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • -1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • -277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 • -2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról http://net.jogtar.hu/ebktv
 • -17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM

 Oktatási Hivatal kiadványai:

-          Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet (pdf) »

-          Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet (pdf) »

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/.../Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf

 • Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2017.pdf

A munkaterv elkészítésének és megvalósításának intézményi dokumentum háttere:

 • Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” pedagógiai Programja  2018
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Munkaköri leírások
 • Vezetői Pályázat (2014)
 • Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések
 • 2017-2018 nevelési év végi értékelések, beszámolók (gyermekvédelem, óvodapedagógusok, logopédus-fejlesztő pedagógus, pszichológus)

2.ALAPADATOK

Megnevezés

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Idegen nyelvi megnevezés

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Székhely

Kesztölc,2517 Cseresznyéshát utca 2/1.

Alaptevékenység

-óvodai nevelés:a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-nemzetiségi óvodai nevelés: a nemzetiségi-szlovák-nyelv és a hagyományok megismertetése a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető, az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek részére, speciális igényeik figyelembevételével, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésére.

Közfeladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló., 1997.XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátás.

Szakfeladatok

-Óvodai intézményi étkeztetés

-Munkahelyi étkeztetés

-Óvodai nevelés, ellátás

-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral,így súlyos tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Oktatásuk integráltan történik.)

-Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás.

Fenntartó neve,székhelye

Kesztölc község Önkormányzata  2517, Kesztölc, Szabadság tér 11.

Maximális gyermeklétszám

100 fő

Csoportok száma

4


3.MŰKÖDÉSI TERV

3.1 A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 19. pont szerint nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

 

A nevelési év:

Első napja: 2018. szeptember 1.

Utolsó napja: 2019. augusztus 31.

Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 01 - 2019. június 16-ig

Nyári program szerinti nevelési időszak: 2018. június 17 -2018. augusztus 31.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek és szombati munkanapok idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.

„Téli zárás” várható ideje:

2018.december 24.(hétfő)- 2019. január 01-ig (kedd)

Nyitás: 2019. január 02. (szerda) Előzetes igényfelmérés alapján (határidő: 2018.december 14.) Szükség esetén ügyelet biztosítása: dec. 27-28.

Az óvoda nyári zárásának (takarítási szünet) tervezett időpontja:

2019. július 01.  – július 26.

Nyitás: 2019. július 29.

Előzetes igényfelmérés alapján: határidő. 2019.február 11.

Szülők tájékoztatása: 2019.február 15.

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja:

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett témája:

2018. december 01.

Alkalmazotti értekezlet : Pedagógus ,vezető, intézményi önértékelések,tanfelügyelet tapasztalatai, feladatok, intézkedési terv .Őszi nyílt napok tapasztalatai.

2019.április

Kihelyezett alkalmazotti értekezlet, csapatépítés

2019.június 03.

Állatkerti kirándulás a nagycsoporttal (a többi csoportnak nevelés nélküli munkanap)

A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe, 3 napot terveztünk. Az óvoda további nevelés nélküli munkanapot a nevelési év folyamán akkor kíván igénybe venni, ha a szakmai munkája indokolttá teszi (pl.:előre nem látható továbbképzés, program). Erről a szülőket időben, minimum hét nappal előtte tájékoztatja.

 

 

Nyílt napok tervezett időpontja:

 

csoport

ősz

tavasz

Pillangó

október  19.

március

Katica

október  25

március

Cica

október  17

március

 

 

A nyílt napokon a szülők a logopédiai foglalkozást is megtekinthetik (saját gyermek).

 

 

2019.04.22-23.

 

 

Leendő óvodások beiratkozása:

 

Leendő óvodásaink és szüleik számára április elején nyílt napot tatunk, bepillantást nyerhetnek Kiserdei Óvodánk mindennapjaiba.

Az óvoda nyitva tartása: 630 - 1630

 

 

A 2018-2019 évi munkaszüneti napok körüli munkarend,munkanap-áthelyezés az alábbiak szerint alakul:

Munkanap

Pihenőnap

2018.10.13. szombat

2018.10.22. hétfő

2018.11.10. szombat

2018.11.02. péntek

2018.12.01.szombat

2018.12.24. hétfő

2018.12.15.szombat

2018.12.31. hétfő

2019.08.10.szombat

2019.08.19. hétfő

Állami ünnepeken, munkaszüneti napokon az óvoda is zárva.

 

3.2 Személyi feltételek

Személyi létszámok csoportonkénti megoszlása

Csoport- gyermeklétszám

Óvodapedagógus

Pedagógiai

        asszisztens

Dajka

 

Nyuszi csoport

 

22

(tavaszra)

 

Gálné Kara Boglárka

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, intézményvezető helyettes,ped.I.)

Nagyváriné Radovics Angelika

(szlov. nemz.  óvodapedagógus

mentorpedgógus szakvizsga, ped.II.)

Bezzeg Piroska

(pedagógiai asszisztens végzettség)

Kara Zoltánné

(dajka végzettség)

Pillangó

22

Kain Melinda

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Nebehaj Zsuzsanna

(szlov. nemz.  óvodapedagógus

gyógypedagógus ,ped.I.)

Bezzeg Piroska

Péter Anikó

(dajka végzettség)

Katica

25 (+2)

Hubacsek Edit

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, logopédus, szakvizsgázott pedagógus, ped II.)

Székelyné Kain Mária

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Bezzeg Piroska

Kovács Gabriella

(dajka végzettség)

Cica

26(+2)

Dr. Dormánné Makovics Márta (szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Velmovszki Rozália

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Bezzeg Piroska

Mihály Katalin

(dajka végzettség okt.)

Szeptember 3-tól új dajka segíti munkánkat, Mihály Katalin. Bezzeg Piroska – pedagógiai asszisztens- a tervek szerint a Nyuszi csoportban segíti a nevelő-oktató munkát, de szükség szerint (betegállomány, szabadság, SNI gyermek) más csoportokban segít/helyettesít. A négy csoport étkezését Farsang Erzsébet konyhai dolgozó segíti, az Önkormányzat alkalmazásában.

Pedagógiai munkánkat segítik:

Horváth Hajnalka

logopédus, fejlesztő pedagógus

11 óra/hét

Dr. Breier Mónika

pszichológus

kéthetente 4 óra (péntek 8.00- 12.00)

Lőrinczi Rita 

gyógypedagógus

SNI gyermek ellátása  heti 2 óra

Pikali Melinda

szociális segítő

páros heteken szerda 13.00-15.00

     

Kormosné Gábor Márta

pedagógus-hitoktató

csütörtökönként 15.00 – 15.30

3.3 Értekezletek,fogadóórák

Szülői értekezletek:

Időpont

                                                      Téma

2018.09. 18.

Összevont nevelési évnyitó szülői, majd csoport szülői értekezlet.

Elmúlt nevelési év összegzése, új év feladatai, pszichológus,szociális segítő tájékoztatója, célok, tervek (csoport szinten is).

2019.03.

Beiskolázási szülői értekezlet a Cica csoportosok (nagycsoport) szüleinek (iskolával egyeztetve), iskola/igazgató/tanítók bemutatása, majd a csoport fejlődésének összegzése, hátralévő programok megbeszélése.

2019. április

Csoport szülői értekezletek (kivéve nagycsoport) eltérő időpontban.

Eredmények, hátralévő programok, nyári óvodai élet.

A szülői értekezletek pontos időpontjáról a szülők minimum egy héttel korábban értesítést kapnak. A témákat az óvodapedagógusok a csoport/szülők ismeretében határozzák meg.

Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek,megbeszélések:

Időpont

Téma

Résztvevők

2018.09.12.

Nevelési év nyitó nevelőtestületi értekezlet

(dokumentáció, önértékelések, előrehozott tanfelügyelet, szülői értekezlet, felelősök)

Nevelőtestület

2018.09.13.

alkalmazotti értekezlet

NOKS ,konyhás

2018.10.01.

Tanfelügyelettel kapcsolatos teendők megbeszélése

Tehetséggondozás ötletek,információk gyűjtése a témában.

Nevelőtestület

2018.10.25.

Intézményi Tanfelügyelet eredménye, intézkedési terv megbeszélése, önértékelési feladatok egyeztetése, egészséghét.

Nevelőtestület

2018.11.13.

Mikulásváró, ovibúcsú, karácsonyi teendők megbeszélése.

Nevelőtestület

2018.12.01.

Csapatépítés

Alkalmazotti közösség

2019.01.09.

Farsang, retro disco megbeszélése. Szülői javaslatra tavasszal tartanánk.

Nevelőtestület, SZM

2019.02.07.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet, értékelések, tavaszi önértékelési feladatok kijelölése, ütemezése.

Nevelőtestület

2019.02.11.

Alkalmazotti értekezlet, elégedettségmérés, teljesítmény alapú önértékelés.

NOKS, konyhás

2019.03.12.

Márc.15-i ünnepség, tavaszi udvar szépítés , ötletelés, szülők bevonása, szülői értekezletek témájának megbeszélése,nyílt napok, beiskolázási terv(továbbképzés) elfogadása

Nevelőtestület

2019.04.

Csapatépítés

Alkalmazotti közösség

2019.04.

Tavaszi ünnepek, anyák napja, gyerek nap megbeszélése.

Nevelőtestület

2019.05.

Nagycsoportosok búcsúztatása, állatkerti kirándulás, nyári óvodai élet

Nevelőtestület

2019.06.13.

Nyári zárás, takarítási munkálatok megbeszélése

NOKS, konyhás

2019.06.24.

Intézményvezetői pályázatok véleményezése, szavazás, éves munka értékelése, határidők rögzítése

Nevelőtestület

2019.08.26.

Nevelési évzáró értekezlet (éves beszámoló elfogadása, következő nevelési év indításával kapcsolatos feladatok megbeszélése.)

Nevelőtestület

Értekezletek pontos időpontját a vezető helyettes minimum 5 munkanappal előbb jelzi az érintetteknek. A tervezett időpontok változhatnak, sor kerülhet nem tervezett megbeszélésekre, értekezletekre is.

Óvodapedagógusok fogadóórája:

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes óvodapedagógusok fogadó óráinak időpontja a csoportok hirdetőtábláin is ki van függesztve. (A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.)

A logopédussal előre egyeztetett időpontban tudnak a szülők beszélni.

Fogadóórák időpontja:

Név

Nap

Óra

Dr. Dormánné M. Márta

hónap első csütörtök

15.30-16.30

Gálné Kara Boglárka

hónap első kedd

14.30-15.30

Hubacsek Edit

hónap utolsó szerda

15.30-16.30

Kain Melinda

hónap első kedd

15.30-16.30

Nebehaj Zsuzsanna

hónap első kedd

15.30-16.30

Nagyváriné R. Angelika

Előre egyeztetett időpontban, illetve szükség szerint.

Székelyné Kain Mária

hónap utolsó péntek

15.20-16.20

Velmovszki Rozália

hónap első kedd

15.30-16.30

 

Lehetőség van egyéb időpont választására is, előzetes egyeztetés ez esetben szükséges.

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Velmovszki Rozália.

3.4 Ünnepek, hagyományok

Ünnepeink,hagyományos programok:

2018.szeptember 14.

Magyar dal napja

2018.szeptember 22. 

Szüreti felvonulás (nagycsoportosok szereplése)

2018.szeptember 28.

Magyar népmese napja (mesenap a nagycsoportban)

2018.október 04.

Idősek köszöntése (nagycsoportosok)

2018.október 23.

Nemzeti ünnep (települési program, munkatársak)

2018.november 21.

Ovi-búcsú (közös ünnep a nagycsoportban)

2018.december 05.  

Mikulás váró a Művelődési Házban (óvónénik mesejátéka)

2018.december 06.

ovis Mikulás (csoportonként)

2018.december 13.

Luca nap

2018.december 20.

ovis karácsony (közös ünneplés a nagycsoportban)

2018.december 21.

Nagycsoportosok karácsonyi köszöntője az idősek klubjában

2018.december 02, 09, 16. 

adventi vasárnapok a klubban (óvónénik kézműves tevékenységet szerveznek)

2019. február

farsang a művelődési házban (nyílt), majd az óvodában (zárt)

2019.március-április ?

Jótékonysági retro disco (szülők –nevelők)

2019.március 5.

Nagybőgő temetés     (munkatársak)

2019.március 14.

1848-as szabadságharc és forradalom ünnepe (nagycsoportban közösen)

2019.április

húsvéti készülődés (csoportonként)

2019.április 22.

Föld napja  virágültetés

2019.május 02-03

Anyák napja csoportonként

2019.május 24.

Gyermeknap az óvodában (nyílt)

2019.május 25.

Gyermeknap-családi nap a faluban (arcfestés, kézműveskedés)

2019 május 31.

Nagycsoportosok búcsúztatása

Természetesen csoport/óvoda szinten megemlékezünk a jeles napokról is: állatok világnapja, Márton nap, Mindenszentek, gyertyaszentelő, Mátyás, Sándor… Víz világnapja, Madarak –fák napja, stb.

4. PEDAGÓGIAI TERV

4.1 A 2018-2019. nevelési év kiemelt feladatai:

 • Intézményi önértékelés ,pedagógus önértékelések 2018/2019-as nevelési évre tervezett feladatainak elvégzése.4 pedagógus önértékelése.

Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés tervezett ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés típusa

Intézmény

2018.09.

BECS, nevelőtestület

intézmény

Velmovszki Rozália

2018.10.

BECS,

Nebehaj Zsuzsanna

pedagógus

Nebehaj Zsuzsanna

2018.11.

BECS,

Velmovszki Rozália

pedagógus

minősítési időpont függvénye

2019.02.

BECS

pedagógus

minősítési időpont függvénye

2019.04.

BECS

pedagógus

Dokumentáció elkészítése, interjúk, kérdőívek, önfejlesztési, intézkedési tervek elkésztése a kézikönyvnek megfelelően.

 • Minősítési eljárások előkészítése/ lebonyolítása, majd a tapasztalatok összegzése, átadása. 2019-ben 2 óvodapedagógus fog minősülni, időpontot még nem tudunk. Amennyiben január-június közötti időpontot kapnak, akkor még ebben a nevelési évben kell előkészíteni, lebonyolítani az eljárásokat.

-portfóliók összeállítása, feltöltése az O.H. felületre, 2018.11.25-ig.

Név

Cél

Időpont

Dr. Dormánné Makovics Márta

Ped. II.

nem ismert

Kain Melinda

Ped. II:

nem ismert

Minősítési eljárásra még nem jelentkezett kollégák feladata:

- pedagógus portfólióhoz folyamatos anyaggyűjtés, önképzések, továbbképzések a témában.

-minősülő kollégák támogatása, segítése

- szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel 

 •  Intézményi tanfelügyelet előkészítése, önértékelés lebonyolítása.

Dokumentumok aktualizálása, elemzése,intézményi önértékelés dokumentumainak feltöltése az informatikai felületre 2018.09.15-ig.

Tanfelügyeletben érintett

Tanfelügyelet típusa

Tanfelügyelet időpontja

Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”

intézményi

2018.10.05.

Látogatás előkészítése, dokumentumok kikészítése, helyszín biztosítása (internet, nyomtatási lehetőség,…) szülők, dolgozók tájékoztatása a kapott forgatókönyv és a kézikönyv alapján.

Óvodapedagógusok, szülők „felkérése” interjúra.

Tanfelügyelet értékelését követően intézkedési terv elkészítése,elfogadása..

 •  A Pedagógiai Program alapján végzett pedagógiai és adminisztrációs munka ellenőrzése.

Vezetői önértékelés során fejlesztési területként megjelölt. Beütemezett ellenőrzések következetes végrehajtása, kompetencia és teljesítmény alapú értékelés évenkénti elvégzése, önértékelési feladatok ütemezés szerint, nevelőtestület bevonásával. Tervek teljesülésének folyamatos ellenőrzése.

Elvárt eredmény: Hatékonyabb nevelőmunka, innovációk, reflektív nevelőtestület.

 

 

 •  Elégedettségmérés mérőeszközeinek kidolgozása (fenntartói, dolgozói), elégedettség- eres  elvégzése, kiértékelése, adatok további felhasználása.

Intézményi önértékelés során fejleszthető területként megjelölt.

Elvárt eredmény :objektívebb,árnyaltabb intézményi önértékelés

 

 • SNI ellátás intézkedési tervének elkészítése,igények felmérése, jogszabályok naprakész ismerete,szoros együttműködés a partnerekkel.

Intézményi önértékelés során fejlesztendő területként kijelölt.

Elvárt eredmény: A gyermekek hatékonyabb fejlesztése, tudatosabb tervezés,   megvalósítás.

 • Hatékony együttműködés a családokkal

A család elsődleges szerepének hangsúlyozása a nevelés során, közös programok szervezése: udvar rendbe tétele,szépítése, kirándulások, szüret, munkadélutánok, ovis „bál” szervezése. Szülői közösség fokozottabb bevonása az óvoda életébe továbbra is feladat marad.

 • Olyan programok szervezése az eddigieken felül, illetve részvétel ilyeneken, melyek térítésmentesek, nem rónak anyagi terhet a családokra. Pályázati lehetőségek ,keresése, kiaknázása.

Vezetői önértékelés során fejleszthető terület, szülői kérdőívek alapján.

Elvárt eredmény: Elégedettebb szülői közösség.

 •  A közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért kiemelt feladata marad a nevelési évnek a nevelőpárok együttműködésének segítése, ellenőrzése. A vezetői önértékelés során is fejleszthető területként jelöltük meg, 2017-2018 évi beszámoló alapján is kiemelt feladat..

A pedagógiai munkát segítők kooperatív foglalkoztatására törekvés folyamatos feladatunk.

Az alábbi emberi tulajdonságok erősítése lesz célunk a felnőtt személyiségekben: tolerancia, empátia, kollegialitás.

A közösségi magatartás tudatosítását a teljes kollektívában folyamatos feladatnak tekintjük, melynek módszerei és eszközei a közös programok, közös ötletelések, pozitívumok kiemelése.Nevelőtestület javaslatainak megvitatása, szükséges módosítások végrehajtása feladatunk.

Elvárt eredmény:Hatékonyabb idő és emberi erőforrás felhasználás,elégedettebb alkalmazotti közösség..

 • A lemaradó és tehetséges tanulók felkutatása, egyéni bánásmód hatékonyságának növelése, óvodapedagógusok fejlesztési javaslatainak összegyűjtése, hatékonyabb együttműködés a fejlesztő pedagógussal. (Intézményi önértékelés és előző évi beszámoló alapján kiemelt feladat)

- Alapozó mozgásterápia megismerése, bevezetése (új kolléganő közreműködésével).

- Kapcsolattartás az SNI fejlesztést végző gyógypedagógusokkal.

- Önképzés autizmus témában, szakirodalom tanulmányozása, gyógypedagógus

   munkájának segítése , integrálás.

- Tehetséggondozás témában szakirodalom tanulmányozása, környékbeli jó gyakorlatok

        felkutatása, ötletgyűjtés. Saját csoportban tehetség ígéretek felkutatása, differenciálás.

- „Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és  

  a tehetségek bátorítására.”(ÓNOAP.2018.)

Elvárt eredmény:Tehetség ígéretek kibontakoztatása, lemaradók felzárkóztatása.

 • 11 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok:

-          Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a  

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására (2017-18-as beszámoló

      alapján fejleszthető terület).

-          nemzeti identitástudat kialakításának, fejlesztésének tudatosabb tervezése (népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés).

-          szlovákiai magyar óvoda elérhetőségének felkutatása, szlovák nemzetiségi hagyományok megismertetése, megőrzése

-          magas cukortartalmú ételek és italok, a  magas só- és telítetlenzsír – tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a  zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a  rendszeres fogmosás biztosítása

4.2  További céljaink, feladataink:

 • Az emberi és tárgyi erőforrás folyamatos nyomon követése.
 • Szervezetfejlesztés, közösség építés, új kolléga-dajka- beilleszkedésének segítése.
 • A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása.
 • Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése (logopédia,gyógypedagógia,
 • Pszichológiai tanácsadás, szociális segítő)
 • Mérések, értékelések pedagógiai tudatosítása, tervező munkában való felhasználása.
 • Intézményünk SNI gyermekének sikeres fejlesztő tevékenységek szervezése, hatékony 

kommunikáció működtetése a szakemberekkel, szakértői vizsgálatok kérése ősszel, és  

      januárban, illetve szükség szerint (intézkedési terv elkészítése- intézményi önértékelés

      alapján fejlesztendő terület).

 • Jubileumi ünnepség megszervezése (25 év)
 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területeinek értékelése.
 • Vezetői pályázatok véleményezése, külső pályázóknak intézmény bemutatása (igény esetén)
 • Intézmény szabályzó dokumentumainak felülvizsgálata, szükség esetén módosítása (SZMSZ, adatkezelés szabályozása, munkaköri leírások…- 2017-2018 évi beszámoló alapján.)
 • Alkalmazottak tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról.
 • Szülők tájékoztatása (őket érintő jogszabályok,azok változásai, házirend, SZMSZ, ellenőrzések őket érintő eredményei, saját gyermekük fejlődése

5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a rendelkezik.

5.1 Törvényességi ellenőrzés:

Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek, és feleljenek meg a törvényi előírásoknak.

5.2 Tanügyigazgatási ellenőrzés:

- felvételi mulasztási napló

- orvosi igazolások

- szakvélemények

- étkezési létszámkartonok

- személyi anyagok

- egészségügyi könyvek

- csoportnapló /gyermek adatok, tankötelessé váló gyermekek adatai, SNI-s bejegyzések/

5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok
Végzi: pedagógiai asszisztens, óvodavezető-helyettes, óvodavezető
Ellenőrzi: óvodavezető-helyettes, óvodavezető, pedagógiai asszisztens

-  változás jelentés, szabadságolások jelentése

- létszám kartonok készítése

- bérletek

- jelenléti ívek, összegyűjtése,

- munkaidő koordinálása

-  kir-ben pedagógusok, nem pedagógusok változásainak regisztrálása

-  kir-ben gyermekek mozgásának (távozásának, érkezésének) nyomon követése

Évente ismétlődő feladatok:

-          fogászati, gyermekorvosi szűrés

-          felnőtt alkalmassági vizsgálat

-          pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság vizsgálat

-          tűzvédelmi oktatás

Folyamatos napi feladatok:

-          jelenléti ív vezetése (óvónők, dajkák)

-          felvételi – mulasztási napló vezetése (óvónők)

      -     szabadságok vezetése (óvodavezető helyettes, óvodavezető)

-          csoportnapló, heti tervek, egyéni fejlesztési tervek, megfigyelések (óvónők)

Ellenőrzést végzi: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, pedagógiai asszisztens

5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése

Vezetői ellenőrzés és értékelés irányuljon a közösségért tett arányos feladatvállalásra, a tevékenységek tartalmi színvonalára, a pedagógusok összehangolt munkájára a mindennapok és ünnepek során, a felnőtt-gyerek szeretet kapcsolatára épülő óvodapedagógusi magatartásra, óvodapedagógusok-dajkák együttműködésére.

Mit?

Hogyan?

Hol?

Mikor?

Ki?

Csoportos éves nevelési tervek ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés

Minden csoportban

2018.

október

óvodavezető

A beszoktatás folyamata, szokásrendszer alakítása. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele.

Megfigyelés, elemzés, értékelés

Nyuszi

csoportban

2018. október végéig

2019.

április

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

Nyílt napok során az óvodapedagógusok felkészültségének, csoportok neveltségi szintjének megfigyelése

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Pillangó, Cica, Katica csoportok

2018. október végéig 2019. március

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető

Óvodapedagógusok felkészültségének, mindennapi pedagógiai munka ellátásának megfigyelése.

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Pillangó, Cica, Katica csoportok

2019.03.

(minősítési időpontok függvénye)

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető

Önértékelési tervben szereplő óvodapedagógusok nevelő munkájának megfigyelése

Csoport látogatás, önértékelő beszámoló, dokumentumok ellenőrzése

önértékelési terv szerint

2018. október-december

2019.február-május

BECS

+kijelölt óvodapedagógusok

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés, fejlettségmérő lapok, megfigyelések, mérések eredményei, elemzés, értékelés

Nagy csoportban –Cica csoport

2019.január közepe

óvodavezető

csoport óvodapedagógusai

Egyéni fejlődés nyomon követése

Dokumentum elemzés, egyéni fejlettség mérő lapok, fejlesztési tervek

Cica csoportban

Katica, Pillangó, Nyuszi csoportban

2019. március

2019.június

óvodavezető, óvodavezető helyettes

Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátása, a hátrányos helyzet felismerése, a szükséges intézkedések megtétele

Dokumentum ellenőrzése, konzultáció

Minden csoportban

2018. október és 2019.május

óvodavezető, gyerekvédelmi felelős

Gyermekcsoportok neveltségi szintje

Önértékelő beszámoló, az éves nevelési tervek

Minden csoportban

2019. július

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

A nevelési év értékelése

Dokumentum elemzés, az éves intézményi munkatervben kitűzött célok, feladtok és beszámolók figyelembevételével az eredmények és hiányosságok megállapítása

Minden csoportban

2019.június nevelési évet záró nevelési értekezleten szóban, majd megadott szempontok alapján írásban

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

óvodapedagógusok

A technikai dolgozók feladatainak ellenőrzése

A dolgozók munkájának értékelése, munkamegosztás folyamata.

Minden csoportban

Három havonta.

óvodavezető-helyettes

Logopédus munkájának megfigyelése, ellenőrzése.

Dokumentum elemzés, foglalkozás látogatás

 

november

május

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

A konkrét dátumok a minősítési időpontok ismeretében kerülnek meghatározásra.

6. BEISKOLÁZÁSI TERV

Az előző -5 éves- továbbképzési program értékelése megtörtént, elkészült a 2018-2023 időszakra szóló önértékelési program, s annak első beiskolázási terve. A nevelési év során folyamatosan alakul, igyekszünk jelentkezni minden olyan számunkra hasznos továbbképzésre, konferenciára, mely a közelben kerül megrendezésre, ingyenes vagy kevés költséggel jár (POK szervezte képzések). A táblázat töltése folyamatos. A tanultak továbbadása házi továbbképzés keretein belül, a tudásmegosztás továbbra is fontos, szükséges.

A továbbképzési tervben előnyben részesítjük azokat a kollégákat, akiknek a továbbképzési ciklusuk szerint még nincs meg a 120 órájuk.

Még nincsenek konkrét képzések, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Oktatási Hivatal által szervezett képzéseket.

Elsőbbséget élveznek továbbképzésre való jelentkezésnél:

Név

Téma

Időpont- Helyszín

Gálné Kara Boglárka

   

 Kain Melinda

   

Nebehaj Zsuzsanna

   

Hubacsek Edit

   

Velmovszki Rozália

   
     
     
     


7. ESEMÉNYNAPTÁR, FELADATOK

SZEPTEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyerekek fogadása, beszokatás

folyamatos

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai assz.

MÁK ellenőrzéshez kért dokumentumok előkészítése, helyszín biztosítása

2018.09.03.

intézményvezető

pedagógiai asszisztens

Munkarend elkészítése

2018.09.27.

intézményvezető

SNI intézkedési terv elkészítése

2018.09.30.

intézményvezető

int. vez. helyettes

Jelenléti ívek elkészítése, kiosztása

2018.09.01.-majd folyamatosan havonta

pedagógiai assz.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2018.09.12.

intézményvezető

Értekezlet megtartása technikai dolgozóknak

2018.09. 13

int.vezető helyettes

Szülői értekezlet megtartása

2018.09. 18.

intézményvezető, óvodapedagógusok

Fakultatív programok iránti  igény felmérése

2018.09.20.

óvodapedgógusok, pedagógiai.assz.

Gyermekek adatainak ellenőrzése a KIR-ben, új gyermekek felvitele

folyamatos

intézményvezető, pedagógiai assz.

Dolgozók adatainak ellenőrzése, új dolgozó felvitele, statisztikai adatok töltése a dolgozóknál

2018.09. 20.

intézményvezető, pedagógiai assz.

Csoportnaplók megnyitása

2018.09.01.

intézményvezető

Felvételi mulasztási napló elkészítése

2018.09.01.

intézményvezető

Bejövő (óvodát kezdő) gyerekek mérése

folyamatos

óvodapedagógusok

Munkatervek elfogadtatása

2018.09.30.

intézményvezető

Munkaköri leírás elkészítése az új dolgozó részére

2018.09.03.

intézményvezető

Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolat felvétele

2018.09.10. majd folyamatosan, szükség szerint

intézményvezető

óvodapedagógusok

Kapcsolat felvétele a támogató szervekkel/Alapítvány, SZK/

2018.09.30.

intézményvezető

int.vezető helyettes

Gyermekvédelmi felelős munkaterve, HH, HHH, veszélyeztetett gyermekek felmérése

2018.09.20.

gyermekvédelmi felelős

Védőnői éves munkatervének megismertetése a dolgozókkal

2018.09.20.

int.vezető helyettes

Logopédiai munkaterv,felmérések, szülők tájékoztatása

2018.09.20.

logopédus, óvodapedagógusok

Hitoktatás igény felmérése

2018.09.15.

Cica és Katica csoport pedagógusai

Mesenapok munkatervének elkészítése, első mesenap megszervezése

2018.09.20.

mesefelelős

Dokumentumok aktualizálása, szülők tájékoztatása, honlapra feltöltése

2018.09.30.

Nevelőtestület, ped.assz.

Ingyenes óvodai étkeztetésről szülők tájékoztatása, nyilatkozatok összegyűjtése

2018.08.31. és utána folyamatosan

pedagógiai asszisztens

Térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok frissítése, kedvezmények , határozatok ellenőrzése

2018.09.01.

pedagógiai asszisztens

Szüreti felvonulás ,előtte szülők tájékoztatása, műsor összeállítása, nemzetiségi ruhák előkészítése, szervezési feladatok, 

2018.09.22.

Cica csoportos óvodapedagógusok, dajka

Családlátogatások

folyamatosan

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok.

Nevelő-oktató munkához szükséges anyagok beszerzése

folyamatosan,szükség szerint

intézményvezető

int.vezető helyettes pedagógiai asszisztens

Dolgozók védő- és munkaruha készletének ellenőrzése

2018.09.30.

pedagógiai asszisztens

Tisztasági szűrés

2018.09.20-ig

védőnő

Tűz- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, kapcsolat felvétele a tűzvédelmi felelőssel

2018.09.30-ig

intézményvezető

Kapcsolat felvétele a községi gyermekvédelmi felelőssel

2018.09.03.

intézményvezető, gyermekvédelmi felelős

Homokozó árnyékoló lebontása, felügyelet során feltárt hibák javítása

2018.09.15.

intézményvezető

Intézményi önértékelés lebonyolítása

2018.09.16.

BECS

2017-2018 évi intézményi beszámoló elkészítése

2018.09.15.

intézményvezető

Mesenap. Egyszer  egy királyfi,

                Szendergő almácska

2018.09.27.

mesefelelős

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Statisztikai létszámjelentés, KIR statisztika, közzétételi lista frissítése, egyeztetés a szociális osztállyal

2018. 10. 15.

intézményvezető, ped. asszisztens

Bábszínház a Művelődési Házban

2018.10.01.

2018.10.01.

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Tanfelügyelettel kapcsolatos teendők megbeszélése

Tehetséggondozás ötletek,információk gyűjtése a témában.

2018.10.01.

intézményvezető

Pedagógus önértékelés elindítása

2018.10.05.

BECS, adminisztátor

Tanfelügyeleti ellenőrzéshez dokumentumok, interjúk előkészítése, helyszín , informatikai eszközök biztosítása

2018.10.04.

intézményvezető

Fogadó órák kiírása, megtartása

2018.10.30-ig

óvodapedagógusok

Idősek köszöntése-szülők tájékoztatása, nemzetiségi ruhák előkészítése, műsor

2018.10.04.

Nyuszi csoport dajkája, óvodapedagógusai.

Udvar szépítése, rendezése szülőkkel közösen

2018.10.

intézményvezető SZ.M.tagok

Csoportnaplók, kötelező dokumentumok, éves tervek ellenőrzése

2018.10.02.

intézményvezető, int. vez. helyettes

Gyermekek fejlődésének mérése, anamnézis felvétele   

folyamatosan PP szerint

óvodapedagógusok

Egészségügyi könyvek ellenőrzése

2018.okt.15.

pedagógiai asszisztens

Udvari játékok állapotának ellenőrzéséről adatlap küldése a Fogyasztóvédelemnek

2018.10. 05..

int.vez. helyettes

Intézményi Tanfelügyelet eredménye, intézkedési terv megbeszélése, önértékelési feladatok egyeztetése, egészséghét.

2018.10.25.

intézményvezető

int.vez.helyettes

Október 23. koszorúzás

2018.10.23.

dolgozók

Mesenap:  

2018. 10.27-ig

mesefelelős

Fogorvosi szűrés, névsorok elkészítése

fogorvos jelzése szerint

pedagógiai asszisztens

Honlap aktualizálása, frissítése

folyamatos

int.vez. hely, ped.assz.

Nyílt napok megszervezése csoportonként, szülők tájékoztatása

hónap végéig

óvodapedagógusok, dajkák

Koszorúk készítése, óvónénik sírjának meglátogatása, gyertyagyújtás (középső- és nagycsoport)

2018.10.26.

óvodapedagógusok

Adatvédelmi szabályzat frissítése,szükség szerint új szabályzat készítése, szülők tájékoztatása.

2018.10.31.

intézményvezető

int. vez. helyettes

Fotó-, videó nyilatkozatok ellenőrzése, pótlása

2018.10.31.

pedagógiai asszisztens

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

páros hét szerdánként 13-15-ig

intézményvezető

szociális segítő

HACCP oktatás egyeztetése a fenntartóval

2018.10.10.

pedagógiai assz.

Tűz és munkavédelmi oktatás megtartása

2018.10.30.-ig

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2018.10.15.

védőnő

Vezetői ellenőrzések lebonyolítása

2018.10.31.

intézményvezető

Minősítéssel kapcsolatos feladatok, óvodapedagógus portfóliók dokumentumainak áttekintése

2018.10.31.

intézményvezető, érintett óvodapedagógusok

NOVEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Iskolai látogatás az első osztályban

iskolai nyílt nap időpontja

G.K.B., N.R.A. óvodapedagógusok

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Szegedi látvány színház előadása:

A nagy meglepetés

2018.11.15.

intézményvezető

Pedagógus önértékelés elindítása

2018.11.15.

BECS .adminisztrátor

Portfóliók befejezése (PDF), feltöltése

2018.11.20.

2018.11.25.

intézményvezető, érintett pedagógusok D.M.M., K.M:

Bucsu hétfőről (nev.nélk.m.n.), téli zárásról igényfelmérés  készítése, szükség esetén ügyelet szervezése

igényfelmérések 2018.11.05-ig

pedagógiai asszisztens

Minőségi kereset-kiegészítés elosztása a fenntartó jóváhagyásával /2%/

2018.11.30.

/óvodavezető, óvodavezető-helyettes/BECS

Költségvetéshez, bérek, változások  

2018.11.30.

intézményvezető

Ovibúcsú szervezése. műsor összeállítása, vásárfia készítése, teremrendezés…

2018.11.21.

int.vez.helyettes, dajkák, óvodapedagógusok

Adventi vásárra készülődés (barkácsoláshoz ötletelés, anyagbeszerzés, előkészítés)

folyamatos

óvodapedagógusok

Mikulásváróra mese keresése, próbák, eszközök, kellékek, jelmezek elkészítése

2018.11.10-től

mesefelelős, óvodapedagógusok

Ovi bucsura meghívók küldése

2018.11.13.

pedagógiai asszisztens

Nevelés nélküli munkanap, értekezlet, szükség esetén ügyelet megszervezése, szülők értesítése

2018.11.13.

(2018.11.19.)

intézményvezető

Mikulás ajándékok beszerzése, egyeztetés a Mikulással.

2018.11.30.

intézményvezető, int. vez. hely.

Mesenap

2018.11. 30.

mesefelelős,segítője

Fogadó órák

2018.11.30-ig

óvodapedagógusok

Betlehemes eszközök átnézése, szerepek kiosztása, hiánypótlás

2018.11.30.

mesefelelős,segítője

Tisztasági szűrés

2018.11.15.

védőnő

Táncház

2018.11.14.

intézményvezető

Munkaköri leírások felülvizsgálata

2018.11.30.

intézményvezető int.vezető helyettes

 

 

DECEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Selejtezés, előkészület a leltárra

2018.12.22.

pedagógiai asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Mézeskalács projekt

2018.12.17.

int.vez.helyettes

Költségvetés előkészítése, jubilálások

bérek elkészítése a költségvetéshez, soros ugrások, minimálbér változásának, tárgyi eszközök beszerzése

2018.12.21.

intézményvezető, int. vez. helyettes,ped.assz.

Téli zárásról szülők ismételt értesítése, szükség esetén dolgozók beosztása ügyeletre

2018.12.13.

pedagógiai asszisztens

int.vez.helyettes

Átsorolások, soros ugrások előkészítése

2018.12.21.

intézményvezető

O.H. felületen minősítési időpontok figyelemmel kísérése, érintettek tájékoztatása

2018.12.15-től

intézményvezető

Ünnepségek:

-Mikulás váró: jelenet, eszközök, jelmezek, tájékoztatás

-Ovi Mikulás: tájékoztatás, ajándékok

-Luca nap: ruha előkészítése,

     

-Ovis Karácsony: betlehemes jelenethez eszközök, nagycsoport berendezése, fenyőfa vásárlása, díszítés, gyerekek csoportba osztása

2018.12.05.

2018.12.06.

2018.12.13.

2018.12.20.

mesefelelős, óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

Nyuszi csoport óvodapedagógusai,dajka

óvodapedagógusok

Adventi vasárnapok: óvodapedagógusok beosztása, barkácsoláshoz anyagok vásárlása, előkészítése, szülők tájékoztatása

(egyeztetés a műv.házzal, iskolával)

2018.12.02.

2018.12.09.

2018.12.16.

2018.12.23.?

óvodapedagógusok

Fogadóórák

2018.12.21-ig

óvodapedagógusok

Rászoruló családoknak ruha-, játékgyűjtés, osztás

2018.12.20.

gyermekvédelmi felelős

Meghívók kiküldése (karácsonyi ünnepség)

2018.12.11.

pedagógiai asszisztens

„Karácsonyozás” –dolgozók részére

2018.12.19.

int. vez. helyettes

Iktatókönyv lezárása

2018.12.31.

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2018.12.14.

védőnő

Növények világos helyre vitele (zárás idejére)

2018.12.21.

dajkák

JANUÁR

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Irattárazás, éves irattár és iktatás előkészítése

2019.01.04.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

KIR- ben adatok frissítése

2019.01.10.

intézményvezető, ped.a.

Farsang, retro disco megbeszélése

2019.01.09.

nevelőtestület, SZM

O.H.felületen  2019-es elvárások rögzítése

2019.01.31.

BECS

Tisztasági szűrés

2019.01.15.

védőnő

Iskolaérettség, ill. éretlenség átgondolása a tanköteles gyerekek tekintetében,egyeztetés a fejlesztő pedagógussal

2019.01.15.

Cica  csoport óvodapedagógusai

Pedagógiai Szakszolgálathoz iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek kijelölése, érintett szülők tájékoztatása,szakértői kérelmek elkészítése

2019.01.25.

Cica csoport óvodapedagógusai, logopédus/fejlesztő p.

SNI, BTM felülvizsgálati kérelmek elkészítése

2019.01.31.

Cica ,Katica csoport óvodapedagógusai, logopédus/fejlesztő p.

Leltár egyeztetés

2019.01.20.

pedagógiai asszisztens

Költségvetés tervezet elkészítése

2019.01.22.

intézményvezető

Éves szabadságok egyeztetése

2019.01.10.

intézményvezető

Fogadóórák

2019.01.31.

óvodapedagógusok

Mesenap

2019.01.31.

mesefelelős, segítője

Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok megszervezése

2019.01.20.

pedagógiai asszisztens

A törvényi változások megismerése,

feldolgozása, munkatársak tájékoztatása

2019.01.12.

intézményvezető

Nevelő-oktató munkát segítők átsorolása az új minimálbér, garantált bérminimum alapján.

2019.01.10.

intézményvezető

Sorosan ugrók átsorolása

2019.01.10.

intézményvezető

Jótékonysági „bál” az óvodáért- időpont egyeztetés, szervezés

2019.01.09.

intézményvezető, SZM tagok, int.vez.hely.

Farsangi bál időpontjának egyeztetése

2019.01.05.

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2019.01.05.

védőnő

Gyermekvédelmi éves beszámoló elkészítése 2018 évről

2019.01.15.

gyermekvédelmi felelős

 

FEBRUÁR

FELADAT,ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodai dokumentumok ellenőrzése

(tanügy igazgatási)

2019. febr. 28.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Pedagógus önértékelés indítása

2019.02.05.

BECS

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet, alkalmazotti értekezlet.

2019.02.07..

Intézményvezető helyettes, intézményvezető

Alkalmazotti értekezlet, elégedettségmérés, teljesítmény alapú önértékelés.

2019.02.11.

intézményvezető helyettes, NOKS, konyhás

Féléves nevelőmunkák kiértékelése írásban

2019.02.15.

óvodapedagógusok

Farsangi készülődés, bál a Művelődési Házban és az óvodában

2019.02

óvodapedagógusok, dajkák, ped.assz.

Óvodai szakvélemények kiadása

2019.02.15.

Cica és Katica csoport óvodapedagógusai

Nyári szabadságolási terv előkészítése

2019.02.15.

pedagógiai asszisztens, int.vez.helyettes

Igényfelmérés a nyári takarítási szünetről

2019.02.05.

pedagógiai asszisztens

Nyári takarítási szünetről a szülők tájékoztatása

2019.02.15.

int.vez.helyettes, pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2019.02.28-ig

óvodapedagógusok

Mesenap

2019.02.28.

mesefelelős, segítője

Csoportlátogatások, óvodapedagógusok, dajkák, ped. assz. munkájának megfigyelése, tapasztalatok megbeszélése

a megbeszélt ütemezés szerint

BECS

Tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok

november 30-ig kijelölt időpontok alapján

önértékelési csoport

Manóvilág: Bohóc, arcfestés

farsangi programokhoz igazítva

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2019.02.15.

védőnő

Fejlődési naplók ellenőrzése

2019.02.15.

intézményvezető

Minősítés feltételeinek megismerése, megismertetése a pedagógusokkal

2019.02.28.

intézményvezető

MÁRCIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Márc. 15-i ünnepély

2019.03.14.

Cica csoportos óvodapedagógusok, dajka

Nagybőgő temetés

2019.03.05.

Óvoda dolgozói

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Tisztasági szűrés

2019.03.14.-ig

védőnő

Nyílt napok megszervezése, szülők értesítése

2019.03.31-ig

óvodapedagógusok, ped. assz. ,dajkák

„Beiskolázási” szülői értekezlet

egyeztetés az iskolával

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok

Utazási igazolványok nyomtatása

2019.03.20.

pedagógiai asszisztens

Udvari játékok állapotának ellenőrzése

2019.03.25.

int.vezető helyettes

Udvar szépítésének megszervezése, egyeztetés az SZM tagjaival

2019.03.12.

int.vez.helyettes

Mesenap:

2019.03.31.

mesefelelős

Nagycsoportosok fejlettség mérése

2019.03.31.

Nyuszi csoportos óvodapedgógusok

Óvónők által vezetett dokumentumok

ellenőrzése

2019.03.31.

int.vez.helyettes

Nevelőtestületi értekezlet: önértékeléssel kapcsolatos teendők, előttünk álló /beiskolázási terv (2019-2020)elkészítése ,továbbítás a fenntartónak

2019.03.13.

intézményvezető, nevelőtestület

Óvodai beíratásról , nyílt napokról (leendő óvodások számára)szülők tájékoztatása (hirdetőtáblák, honlap, P.H.,rendelő)

2019.03.19.

intézményvezető

Bogárháton bemutató - egyeztetés

2019.03.25-ig

intézményvezető

Minősítési eljárásra történő jelentkezések kezdeményezése

2019.03.31.

óvodapedagógusok

Kirándulás a szülőkkel – gyerekekkel

2019.03.31.

int.vez.helyettes

Fogadóórák

2019.03.31.

óvodapedagógusok

Jótékonysági retro disco

2019.03-vagy 04

nevelőtestület, SZ.M.

ÁPRILIS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Tüdőszűrés megszervezése

2019.04.10.

pedagógiai asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Tisztasági szűrés

2019.04.15.

védőnő

Pedagógus önértékelés elindítása, elvégzése

 

BECS, pedagógus

Húsvéti készülődés, ajándék vásárlása

tojásfa díszítése a  Szabadság téren

2019.04.18.

óvodapedagógusok, intézményvezető

Buszrendelés

2019.04.10.

pedagógiai asszisztens

Pedagógus önértékelés elindítása, elvégzése.

2019.04.05.

BECS, pedagógus

Beíratási dokumentumok (felvételi előjegyzési napló, beleegyező nyilatkozatok) előkészítése.

2019.04.18.

pedagógiai asszisztens

Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése

 

intézményvezető

Védőnőtől névsort kérni (új gyerekekről)

2019.04.15.

intézményvezető

Csapatépítés

2019.04.

nevelőtestület

Minősítő eljárásra történő jelentkezések rögzítése az informatikai felületen.

2019.04.15.

intézményvezető

Tavaszi ünnepek, programok megbeszélése

2019.04.10.

nevelőtestület

Mesenap:

2019.04.31.

mesefelelős

Iskolalátogatás, ill. tanító néni látogatása az óvodában

egyeztetés szerint

Cica csoportos óvodapedagógusok

Udvarszépítés a szülőkkel

időjárástól függően

SZM tagok, int. vez.

Anyák-napi készülődés: meghívók, díszítés, műsor összeállítás, ajándék, videofelvételről egyeztetés

2019.04.25.

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens

Óvodai beiratkozás

2019.04.22-23..

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2019.04.15.

védőnő

Tűzriadó bejelentése, kapcsolat felvétele a helyi önkéntes tűzoltóparancsnokkal.

2019.04.25.

intézményvezető,

int. vez. helyettes

Fogadóórák

2019.04.30-ig

óvodapedagógusok

 

MÁJUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Édesanyák, nagymamák köszöntése

2019.05.03., 04.

óvodapedagógusok, dajkák

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Idősek köszöntése anyák napján

2019.05.04.

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok

Tűzriadó

2019.05.10.

int.vez. helyettes

Tisztasági szűrés

2019.05.15.

védőnő

Gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatásának, állatkerti kirándulásnak a megbeszélése

2019.05.15.

nevelőtestület

Szlovák óvodapedagógiai szakmai nap

2019.05.17

intézményvezető

Óvodában maradók névsorának elküldése a jegyzőnek

2019.05.25.

intézményvezető

Jegyzőnek jelentés küldése a beiratkozók- és a nemzetiségi nevelést igénylők létszámáról .

2019.05.22.

intézményvezető

Gyermeknap megszervezése, megtartása

2019.05.24.

óvodapedagógusok,dajkák

falusi gyermeknap, családi nap

2019.05.26.

intézményvezető

Óvodai felvételi határozatok elkészítése, megküldése

2019.05.22.

intézményvezető

Nyári szabadságolási terv elkészítése.

2019.05.20.

int.vez.helyettes

Pedagógus igazolványok igénylése (ha addig nem lesz új)

2019.05.10.

pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2019.05.31-ig

óvodapedagógusok

Nagycsoportosok búcsúztatása

2019.05.31.

óvodapedagógusok

 

JÚNIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Fejlettség mérések, fejlődési naplók

2019.06.30.

óvodapedagógusok

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M. pszichológus

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

Szociális segítő (P.M.) fogadóórái

P.M.

Pedagógusnap (meghívók átadása)

2019.06.07.

intézményvezető

Állatkerti kirándulás (útvonal, szülők értesítése, párok beosztása…)

2019.06.03.

int. vez. helyettes

Csoportnaplók ellenőrzése, tanulási tervek  megvalósulásai, értékelések

2019.06.30.

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet , alkalmazotti értekezlet (nyári óvodai élet )

2019.06.13.

intézményvezető,

 int. vez. helyettes

Nyári karbantartási feladatok, takarítás közvetlen előkészítése

2019.06.22.

intézményvezető,

int. vez. helyettes

Nyári napirend összeállítása

2019.06.15.

óvodapedagógusok

Szükség esetén ügyelet megszervezése

2019.06.15.

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2019.06.15.

védőnő

Nyári munkarend elkészítése

2019.06.10.

int.vez.hely, intézményvezető

Fogadóórák (igényesetén)

2019.06.30-ig

óvodapedagógusok

Intézményvezetői pályázatok véleményezése

2019.06.24. ill.-fenntartó kiírása szerint

nevelőtestület

 

JÚLIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodapedagógusi beszámolók, logopédus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus beszámolója

2019.07.15.

érintettek

Karbantartási munkák, takarítási munkálatok, udvari játékok ellenőrzése, szükség esetén selejtezés.

2019.07.01-26

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Nyári óvodai élet, összevont csoport szervezése,munkarendek összeállítása.

2019.07.19-ig

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Eszközök ellenőrzése, hiányzó eszközök beszerzése

2019.07.31.

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Augusztusi munkarend elkészítése

2019.07.25.

int.vez. helyettes

Tanfelügyeletbe bekerült pedagógusok értesítése.

2019.07.31.

intézményvezető

 

AUGUSZTUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyermekek beszoktatásának előkészítése, jelek ellenőrzése, pótlása.

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Óvodába nem jelentkező –óvodaköteles – gyerekek felkutatása a körzetben, jegyző értesítése

2019.08.21.

intézményvezető

Új gyermekek beszoktatása fokozatosan, férőhely függvényében

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Csoport névsorok elkészítése

2019.08.29.

intézményvezető

Óvodai jogviszony megszűnéséről értesítés a fenntartónak, KIR-ből kivenni az iskolába menőket

2019.08.31.

intézményvezető, pedagógiai asszisztens

Adminisztrációs feladatok elvégzése
(szerződések, étkezési kartonok, csoportnaplók, felvételi mulasztási napló fejléce, szülői nyilatkoztatok beszedése, naplók lezárása, új naplók, névsorok nyitása)

2019.08.31.

intézményvezető, pedagógiai asszisztens

Csoportszobák berendezése, díszítése

2019.08.25.

óvodapedagógusok

Éves intézményi beszámoló lezárása, megküldése a nevelőtestületnek, fenntartónak, elfogadás után közzététel a honlapon.

2019.08.31.

intézményvezető

Éves munkatervek bekérése logopédustól, gyermekvédelmi felelőstől

2019.08.31.

intézményvezető, logopédus, gyermekvédelmi felelős

Éves munkaterv előkészítése, elküldése a pedagógusoknak

2019.09.13.

intézményvezető

Nevelési évet záró értekezlet

2019.08.26.

intézményvezető

Kenyérszentelés, aug.20.i ünnepség

2019.08. 19.

dolgozók

 

 


 

8. MUNKAREND 2018.09.01- 2019.06.30.

 

2018.szeptembertől

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Gálné Kara Boglárka

(40/32/24)

730-1230

15.00

20’pihenőidő

730-1230

730-1230

730-1530

20’pihenőidő

730-1230

 

Nagyváriné Radovics Angelika

(40/32/10)

730- 1530

20’pihenőidő

730-1400

   20’pihenőidő

730-1400

   20’pihenőidő

730-1330

 

 

 730-1300

 

Nebehaj Zsuzsanna

 

(40/32)

630-1300

      nyit  

20’pihenőidő

900-1530

930-1600

20’pihenőidő

  

900-1530

20’pihenőidő

730-1300

930-1630

zár

20’pihenőidő

Kain Melinda

(40/32)

930-1530

730-1530

20’pihenőidő

630-1230

nyit

930-1530

1000-1600

630-1230

nyit

Nyuszi csoportban altat

Nagyváriné R. Angelika(Gálné Kara Boglárka)

Kain Melinda

dr.D.-né

M. Márta

Gálné Kara Boglárka

Székelyné Marika

Hubacsek Edit

(40/32)

930-1630

20’pihenőidő

zár

730-1230

900-1530

930-1600

20’pihenőidő

730-1300

730-1530

20’pihenőidő

Székelyné Kain Mária

(40/32)

745-1245

845-1630

zár

20’pihenőidő

   745-1245

845-1630

zár

20’pihenőidő

845-1515

20’pihenőidő

dr. Dormánné

Makovics Márta

645-1245

830-1530

20’pihenőidő

930-1630

zár

20’pihenőidő

930-1530

645-1245

Velmovszki Rozália

 

930-1530

1000-1600

630-1230

nyit

730-1530

20’pihenőidő

630-1230

nyit

930-1530

1000-1600

Ősszel és tavasztól jó idő és megfelelő személyi feltételek esetén délután uzsonna után az udvaron játszanak a gyerekek.  Ahol 2 időpont szerepel, ott az alsó időpont arra az esetre szól, ha udvarra megyünk délután. Rugalmasan kezeljük, ha nem megyünk az udvarra, hazamegy ½ 4-kor a 4 órás, másnap fél órával korábban jön, amikor pedig nincs olyan időszak, hogy udvaron legyünk (tél, hideg, esős időszak…) akkor a fenti, fél négyig tartó műszak szerint dolgozik az óvodapedagógus.

Szabadságolások, betegállomány, továbbképzés esetén a munkarend változhat, ilyenkor előző héten megkapja a dolgozó a következő heti munkarendet.

Bezzeg Piroska a Nyuszi csoportban altat, kivéve, ha dajka helyett segít másik csoportban, vagy egyéb adminisztrációs dolga van.

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Bezzeg Piroska

(40)

700 – 1520

700 – 1520

700 – 1520

700 – 1520

700 – 1520

Kara Zoltánné

(40)

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

Kovács Gabriella

(40)

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

Mihály Katalin

(40)

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

Péter Anikó

(40)

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

730-1550

Farsang Erzsébet

(konyha)      (40)

730 – 15 50

730 – 15 50

730 – 15 50

730 – 15 50

730 – 15 50

/Pihenő idő (20”) minimum 3 ledolgozott óra után vehető igénybe./

A dajkák napi váltásban zárnak, olyankor 810-1630 –ig dolgoznak.

A munkaterv mellékletei:

 •  Önértékelési  program, éves terv 2015-2020 (2018-2019)
 • Gyermekvédelmi munkaterv 2018-2019
 • Logopédus éves munkaterve 2018-2019
 • Védőnő munkaterve a 2018-2019
 • Mesefelelős munkaterve 2018-2019
 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területei

Intézményi önértékelés szerint évente vizsgálandó területek

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

1.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

       

2.

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

       

3.

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

       

4.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

5.

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

       

6.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

       

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

- helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei

       

-esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések

       

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvoda-pedagógus, pedagógiai munkát segítők)

       

-neveltségi mutatók.

       

7.

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

       

8.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

9.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

       

10.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

       

11.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

       

12.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.

       

13.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

       

Készült: Kesztölc, 2019……..