Éves munkaterv 2021/2022 tanév

Módosítás: 2021. 10. 07., csütörtök 07:55
Készült: 2016. 10. 05., szerda 05:57

 

   

 
 

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Éves munkaterve a 2021-2022-es nevelési évre

 

 

 

Az éves munkatervet készítette: Nagyváriné Radovics Angelika

                                                        intézményvezető

                                                       

 

Intézmény OM - azonosítója: 202 507

 Cím: Kesztölc, 2517

          Óvoda u. 3.
 Tel.: 06 30 455 502906 33 484 443 

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Honlap: ovoda.kesztolc.hu

        

Legitimációs eljárás

 

Nevelőtestület

nevében elfogadta: ……………………………..                

                                       Gálné Kara Boglárka

                                   intézményvezető-helyettes

Szülői szervezet nevében elfogadta:

……………………………

                                                      

A dokumentum jellege: Nyilvános

A dokumentum érvényessége: 2021. szeptember 01 – 2022. augusztus 31.

Ph.

 

TARTALOM

1.Jogszabályok, dokumentumok                                                                           4.o.

2.Alapadatok                                                                                                          6.o.

3.Működési terv                                                                                                        7.o.

3.1 A nevelési év rendje                                                                                 7.o.

3.2 Személyi feltételek                                                                                   9.o.

            3.3 Értekezletek,fogadóórák                                                                          11.o.

3.4 Ünnepek, hagyományok                                                                          14.o.

4. Pedagógiai terv                                                                                                     16.o.

4.1 A 2021-2022-es nevelési év kiemelt feladatai:                                        16.o.

4.2  További céljaink, feladataink                                                                 19.o.

5. A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve                                                  20.o.

            5.1 Törvényességi ellenőrzés: 20.o.

            5.2 Tanügy igazgatási ellenőrzés:                                                                   20.o.

            5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok                                                          20.o.

            5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése                                 21.o.

6. Beiskolázási terv                                                                                                   23.o.

 

7. Eseménynaptár, feladatok                                                                                  25.o.


1.Jogszabályok, dokumentumok

A munkaterv elkészítésének jogszabályi háttere:

 • -2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 • -A
 • -20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • -229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • -363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • -2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • -1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • -277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • -48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
 • -2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról http://net.jogtar.hu/ebktv
 • -17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM

Oktatási Hivatal kiadványai:

 • Útmutatók minősítéshez:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf

 • Útmutatók tanfelügyelethez

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Tanfelugyeleti_kezikonyv.pdf

 • Önértékelési kézikönyvek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf

 • https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf
 • Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az Óvodában
 • Veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletek, tájékoztató anyagok

A munkaterv elkészítésének és megvalósításának intézményi dokumentum háttere:

 • Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” pedagógiai Programja  2018
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Munkaköri leírások
 • Vezetői Program (2019-2024)
 • Önértékelési program (2021-2026)
 • Továbbképzési program (2018-2023)
 • Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések
 • 2020-2021 nevelési év végi értékelések, beszámolók (gyermekvédelem, óvodapedagógusok,munkacsoportok,intézményi, logopédus- gyógypedagógus, pszichológus)
 • munkacsoportok, gyermek- és mesefelelős 2021-2022 éves munkaterve
 • Munkavégzés szabályzata veszélyhelyzet idején 2021.
 • Adatkezelési szabályzat

2.ALAPADATOK

Megnevezés

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Idegen nyelvi megnevezés

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Székhely

Kesztölc,2517 Óvoda utca 3.

Alapfeladatok

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pontja szerint köznevelési alapfeladat:

-óvodai nevelés,

-nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

-többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

-Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § szerint ellátja az intézményi gyermekétkeztetést valamint munkahelyi étkezés köznevelési intézményben.

Fenntartó neve,székhelye

Kesztölc község Önkormányzata  2517, Kesztölc, Szabadság tér 11.

Maximális gyermeklétszám

óvodai nevelés

nemzetiségi óvodai nevelés

SNI óvodai nevelés

100 fő

100 fő

33

Csoportok száma

4

Óvodapedagógusok száma

ebből nemzetiségi óvodapedagógus

7

7

NOKS-dajka

NOKS-pedagógiai asszisztens

4

2

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Kesztölci Polgármesteri Hivatala 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. látja el.


3.MŰKÖDÉSI TERV

3.1 A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 19. pont szerint nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A nevelési év:

Első napja: 2021. szeptember 1.

Utolsó napja: 2022. augusztus 31.

Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 01 - 2022. június 17-ig

Nyári program szerinti nevelési időszak: 2022. június 20 -2022. augusztus 31.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek és szombati-áthelyezett - munkanapok idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.

„Téli zárás” várható ideje:

2021.december 22.(szerda)- 2021. december 31-ig (péntek)

Nyitás: 2022. január 03. (hétfő). Előzetes igényfelmérés alapján (határidő: 2021.december 10.) Szükség esetén ügyelet biztosítása: dec. 22-23, 27-30. (December 24-t 11-én , szombaton kell ledolgozni.)

Az óvoda nyári zárásának (takarítási szünet) tervezett időpontja:

2022. június 27.  – július 22.                          Nyitás: 25

Előzetes igényfelmérés: határideje: 2022.február 11.   Szülők tájékoztatása: 20022. július 25.22.február 15.


Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja:

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett témája:

2021.december 11. (szombat)

Alkalmazotti értekezlet , drámapedagógia továbbképzés.

2022.március 26.(szombat)

Kihelyezett alkalmazotti értekezlet, csapatépítés

2022.június 07.(kedd)

Állatkerti kirándulás a nagycsoportosokkal (a többi gyermeknek nevelés nélküli munkanap)

A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe, 3 napot terveztünk. Az óvoda további nevelés nélküli munkanapot a nevelési év folyamán akkor kíván igénybe venni, ha a szakmai munkája indokolttá teszi (pl.:előre nem látható továbbképzés, program). Erről a szülőket minél hamarabb,de minimum hét nappal előtte írásban tájékoztatjuk. Két nevelés nélküli munkanapot eleve szombati munkanapra tettünk, amikor a szülők nem szokták igényelni a felügyeletet.

Nyílt napok tervezett időpontja:

Ősszel a járványhelyzet miatt nem tartunk nyílt napokat, tavaszi időpontokat a veszélyhelyzettől  függően tűzzük ki (Katica, Cica és Nyuszi csoportban), a szülőket előtte  legkésőbb 7 nappal értesítjük . A Pillangó csoportban folyamatos az új gyermekek beszoktatása, így a szülők betekintést nyernek a mindennapi óvodai életbe.

A nyílt napokon a szülők a logopédiai foglalkozást is megtekinthetik (saját gyermek).

 
   

 

Leendő óvodások beiratkozása: 2022.04.20-21.

 

(Vagy az O.H. utasítása alapján, amennyiben a járványhelyzet/veszélyhelyzet még fennáll.)

Leendő óvodásaink és szüleik számára április elején NYÍLT NAPOT tatunk- amennyiben már nem lesznek érvényben korlátozó intézkedések-, bepillantást nyerhetnek Kiserdei Óvodánk mindennapjaiba. A pontos időpontról előtte tájékoztatást adunk.

 
   

 

A 2021-2022 évi munkaszüneti napok körüli munkarend,munkanap-áthelyezés az alábbiak szerint alakul:

Munkanap

Pihenőnap

2021.12.11.szombat

2022.03.26.szombat

2021.12.24. péntek

2022.03.14. hétfő

 

 Állami ünnepeken, munkaszüneti- és pihenőnapokon az óvoda is zárva tart.

3.2SZEMÉLYI  FELTÉTELEK

Személyi létszámok csoportonkénti megoszlása

Csoport- gyermeklétszám

Óvodapedagógus

Pedagógiai

        asszisztens

Dajka

Pillangó

13 (20?)

Kain Melinda

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.II.)

Szegedi Barbara

(érettségi+dajka végzettség)

Péter Anikó

(dajka végzettség)

Katica

18 (+1)

(1 BTMN, 2 vizsgálatra vár)

Hubacsek Edit

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, logopédus, szakvizsgázott pedagógus, ped II.)

dr.Dormánné Makovics Márta

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.II.)

(Bezzeg Piroska)

Mihály Katalin

(dajka végzettség)

Cica

27

(4 BTMN,

3 vizsgálatra vár)

Velmovszki Rozália

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.II.)

Kreisz Zoltánné

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

(Bezzeg Piroska)

Kovács Gabriella

(dajka végzettség)

Nyuszi csoport

22 (+1)

(2 BTMN)

Gálné Kara Boglárka

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, intézményvezető helyettes,ped.II.)

Nagyváriné Radovics Angelika

(szlov. nemz.  óvodapedagógus

mentorpedgógus, közokt.vez. szakvizsga, ped.II.)

Bezzeg Piroska

érettséggi+

pedagógiai asszisztens végzettség

Kara Zoltánné

(dajka végzettség)

2020.szeptemberétől van egy üres pedagógus álláshelyünk, ősszel és tavasszal is többször pályáztattunk, sikertelenül. Szintén  2020. szeptemberétől adott a törvényi lehetőség arra, hogy NOKS-os munkatárs altasson, így a pedagógushiányt –a fenntartóval egyeztetve- + pedagógiai asszisztens alkalmazásával (Szegedi Barbara) próbáljuk áthidalni. Tavasszal újra elkezdjük pályáztatni az üres álláshelyet.

Bezzeg Piroska – pedagógiai asszisztens- a tervek szerint a Nyuszi csoportban segíti a nevelő-oktató munkát, de szükség szerint (betegállomány, szabadság,kirándulás, …) más csoportokban segít/helyettesít.

A négy csoport étkezését Farsang Erzsébet konyhai dolgozó segíti, az Önkormányzat alkalmazásában.

Önkéntes Kertészünk, Matula István (Pista bácsi) szerencsére felépült, ismét segít az udvar rendben tartásában. A kerítés melletti terület rendezéséhez szükségünk lesz az Önkormányzat, közmunkások segítségére.

Pedagógiai munkánkat segítik:

Horváth Hajnalka

logopédus, gyógypedagógus

11 óra/hét

Dr. Breier Mónika

Varga Piroska

pszichológus

gyógypedagógus

(mozgásfejlesztés)

kéthetente 4 óra (péntek délelőtt)

hétfőként 8.00-9.30

 

Somogyiné Szabó Ildikó

gyermekvédelem

szükség szerint

Kóbor Kriváneková Nikoleta

szociális segítő

hétfő 8.30-11.30 (közben 9-10-ig fogadó óra szülőknek)

Kormosné Gábor Márta

pedagógus-hitoktató

csütörtökönként 15.00 – 15.30

SNI  vizsgálatok vannak folyamatban (2 BTMN gyermeket érint), a szakértői vélemények ismeretében – amennyiben megállapításra kerül majd a SNI- biztosítani kell majd a megfelelő gyógypedagógusi ellátást (megbízási szerződéssel Horváth Hajnalka, vagy Montágh EGYMI-ből utazó gyógypedagógus).

3.3 ÉRTEKEZLETEK,FOGADÓÓRÁK

Szülői értekezletek:

Időpont

                                                      Téma

2021.09.13.,20.

Szülői értekezletek csoportonként, a járványhelyzettel kapcsolatos tudnivalók, információk, csoportok nevelési terve, programok, iskolaérettség,..

2022. 03-04 hó

Csoport szülői értekezletek (Katica, Cica, Pillangó) eltérő időpontban. Eredmények, hátralévő programok, nyári óvodai élet.

Beiskolázási szülői értekezlet a Nyuszi csoportban , eredmények, hátralévő programok, nyári óvodai élet.

A szülői értekezletek pontos időpontjáról a szülők minimum egy héttel korábban értesítést kapnak. A témákat az óvodapedagógusok a csoport/szülők ismeretében határozzák meg. Természetesen a szülői értekezletek megtartása függ a vírushelyzettől is.

Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek,megbeszélések:

Időpont/határidő

Téma

Résztvevők

2021.09.13.

Nevelőtestületi értekezlet . Nevelési év indítása, járványhelyzetből adódó feladatok, módosítások. Köznevelési törvény módosításai, új rendeletek. Program tervek.

      Nevelőtestület

2021.09.30-ig

NOKS értekezlet járványhelyzetből adódó feladatok, módosítások. Köznevelési törvény módosításai, új rendeletek. Program tervek. ANTSZ előírások, munkaköri leírások, teljesítmény értékelések.

     NOKS ,konyhás

2021.11.08-ig

Aktuális feladatok. Továbbképzések , tapasztalatainak megbeszélése jelenléti vagy  online értekezlet formájában.

      Nevelőtestület

 

Ovibúcsú, Mikulásváró?,adventi vasárnapok?, karácsonyi teendők megbeszélése.

     

2021.12.11.

Továbbképzés helyben, Gellért Tünde-drámapedagógia. Lehetőség szerint személyes jelenlét, ha nem, online formában.

Alkalmazotti   közösség

2022.01.31-ig

Farsang  megbeszélése , félév záró értekezlet. értékelések,bőgő temetés,munkacsoportok féléves beszámolói, következő félév tervei, tavaszi önértékelési feladatok kijelölése, ütemezése. –személyes/online.

Nevelőtestület,   

2022.02.14-ig

NOKS értekezlet, feladatok.

      NOKS, konyhás

2022.03.08-ig

Márc.15-i ünnepség,húsvét, tavaszi udvar szépítés , szülői értekezletek témájának, időpontjának megbeszélése,nyílt napok (amennyiben szervezhető), beiskolázási terv (továbbképzés) elfogadása. Személyes jelenlét vagy online.

       Nevelőtestület

2022.03.26.

Csapatépítés,kihelyezett értekezlet, nevelés nélküli munkanap. Igény esetén ügyelet biztosítása.

        Alkalmazotti

            közösség

2022.04.22-ig

Anyák napja, tavaszi programok megbeszélése.

……Nevelőtestület

2022.05.13-ig

Gyereknap, nagycsoportosok búcsúztatása, állatkerti kirándulás, nyári óvodai élet megbeszélése, szabadságolási terv megbeszélése.

         Nevelőtestület

2022.06.17-ig

Nyári zárás, takarítási munkálatok, szabadságolási terv megbeszélése.

      NOKS, konyhás

2022.06.24-ig

Éves munka értékelése, dokumentációs határidők rögzítése,beszámolók,

         Nevelőtestület

2022.08.31-ig.

Nevelési évzáró értekezlet (éves beszámolók, következő nevelési év indításával kapcsolatos feladatok megbeszélése.)

         Nevelőtestület

Értekezletek pontos időpontját a vezető helyettes minimum 5 munkanappal előbb jelzi az érintetteknek. A tervezett időpontok változhatnak, sor kerülhet nem tervezett megbeszélésekre, értekezletekre is. Kihasználjuk az internet adta lehetőségeket is, e-mail –en keresztül is értekezünk, amennyiben a járványügyi helyzet ezt indokolttá teszi.

Óvodapedagógusok fogadóórája:

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes óvodapedagógusok fogadó óráinak időpontja a csoportok hirdetőtábláin is ki van függesztve. (A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.)

Fogadóórák időpontja:

Név

Nap

Óra

Gálné Kara Boglárka

hónap első szerda

14.30-15.30

dr. Dormánné Makovics Márta

hónap utolsó keddje

vagy utolsó kedd      

16.30---

8.00-9.00

Hubacsek Edit

hónap utolsó pénteke

15.30-16.30

Kain Melinda

Kreisz Zoltánné

hónap első hétfője

hónap második szerda

15.30-16.30

15.30-16.30

Nagyváriné R. Angelika

Előre egyeztetett időpontban ( kivéve sürgős probléma), munkaidőben.

Velmovszki Rozália

hónap második szerda

15.30-16.30

Lehetőség van egyéb időpont választására is, előzetes egyeztetés ez esetben szükséges. Természetesen , ha a járványhelyzet indokolttá teszi, a szülők tájékoztatása történhet írásban (nyomtatott formában vagy e-mailen), telefonon, messengeren skype-on, előre egyeztetett  időpontban.

 • Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Velmovszki Rozália, előzetes időpont egyeztetés szükséges, kivéve halaszthatatlan probléma.
 • A logopédussal előre egyeztetett időpontban tudnak a szülők beszélni.
 • A pszichológus elérhetősége a faliújságon található, időpont kérése szükséges.
 •  A szociális segítő elérhetősége és fogadóórája szintén a faliújságon olvasható.

A családlátogatásokat a 4. hullám  alakulásától tesszük függővé . Természetesen adódhat olyan helyzet, ami miatt mindenképpen szükséges a családlátogatás, ez esetben maximálisan be kell tartani a védelmi előírásokat (maszk, fertőtlenítő, távolság).

3.4 ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

Az ünnepek fontosak, színesítik mindennapjainkat, ünnepek köré szerveződik óvodai életünk. Hagyományaink által válunk közösséggé , általuk ismerjük meg történelmünket, kultúránkat.  Ünnepeinket  leginkább csoport szinten tartjuk, ebben a nevelési évben  is a járványhelyzet alakulása lesz a meghatározó, rugalmasan alkalmazkodunk.

Dátum

Ünnep, program, esemény

2021.szeptember 17.

Szüreti felvonulás, nagycsoportosok szereplése

2021.szeptember 20

Magyar népdal napja

2021.szeptember 30.

Magyar népmese napja- csoportonként, korosztálynak megfelelő mese feldolgozása

2021.október 04

Állatok világnapja

2021.október 05

Fotózás, koncert

2021.október 07

Állatok témában előadás, bemutató

2021.október 23.

Nemzeti ünnep (települési program, munkatársak)- ha lesz

2021. október 30-ig.

Koszorúk készítése óvó nénik sírjára- csoportonként

2021.november 05.

Csizmás kandúr- meseelőadás ( vírushelyzettől függően)

2021.november 22.

Ovi-búcsú csoportonként

2021.november 28.                                                      

1. adventi vasárnap a klubban (óvónénik kézműves tevékenységet szerveznek)- korlátozó intézkedések függvényében

2021.december 03. ?

Mikulás váró –korlátozó intézkedések függvénye

2021.december 05.

2. adventi vasárnap

2021.december 06.

ovis Mikulás (csoportonként)

2021.december 12.

3. adventi vasárnap a klubban (óvónénik kézműves tevékenységet szerveznek)- korlátozó intézkedések függvényében

2021.december 13.

Luca nap

2021. december 17.

Ovis karácsony

2021.december 19.

4. adventi vasárnap

2022.február 08.

Portéka színpad: Kiskakas gyémánt …-interaktív mesejáték

2022. február

Farsang az óvodában csoportonként

2022.március 1.

Nagybőgő temetés (csoportonként?) mulatunk,majd  eltesszük a hangszereket.

2022.március 11.

1848-as szabadságharc és forradalom ünnepe

2022.április 07.

Nyílt nap a nagycsoportos  óvodások és szüleik részére a helyi iskolában

2022. április 14-ig

Húsvéti készülődés (csoportonként)

2022. április ?

Jótékonysági retro disco (szülők –nevelők)amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi

2022.április 22.

Föld napja  virágültetés

2022.május 3-4 ?

Anyák napja csoportonként

2022.május 7-ig

Tűzriadó- szt Flórián ünnepe

2022.május 10

Madarak,fák napja

2022.május 27.

Gyermeknap az óvodában

2022.május 28.

Gyermeknap-családi nap a faluban (arcfestés, kézműveskedés)

2022 június 03.

Nagycsoportosok búcsúztatása, korlátozásoktól függően

Szintén csoport szinten, életkori sajátosságoknak megfelelően megemlékezünk a jeles napokról, népi megfigyelésekről, születés- és névnapok megünneplése csoportok hagyományai szerint.

4. PEDAGÓGIAI TERV

4.1 A 2021-2022. NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI:

 • Pedagógus önértékelések 2021-22-re tervezett  pedagógus önértékelések ütemezése, elvégzése.

Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés tervezett ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés típusa

Dr.Dormánné M.M.  

Nagyváriné R.A.

Kreisz Zoltánné

   2021.09-10.

2021.11-12.-02.

 2022.01-02.

BECS, pedagógus

BECS, pedagógus

BECS, pedagógus

pedagógus

pedagógus

pedagógus

Dokumentáció elkészítése, kérdőívek, önfejlesztési, terv elkésztése a kézikönyvnek megfelelően.

 • Minősítési eljárás előkészítése/ lebonyolítása, majd a tapasztalatok összegzése, átadása. 2021-ben 1 óvodapedagógus jelentkezett, november 25 ig kell feltöltenie portfólióját,2022-ben minősül..

Név

Cél

Időpont

Kreisz Zoltánné

Ped. II.

           2022.

 • A Pedagógiai Program alapján végzett pedagógiai és adminisztrációs munka ellenőrzése.

Vezetői önértékelés során fejlesztési területként megjelölt. Beütemezett ellenőrzések következetes végrehajtása, kompetencia és teljesítmény alapú értékelés évenkénti elvégzése, önértékelési feladatok ütemezés szerint, nevelőtestület bevonásával. Tervek teljesülésének folyamatos ellenőrzése.

Elvárt eredmény: Hatékonyabb nevelőmunka, innovációk, reflektív nevelőtestület.

 •  Elégedettségmérés mérőeszközeinek kidolgozása (fenntartói, dolgozói), elégedettség- mérés  elvégzése, kiértékelése, adatok további felhasználása.

Intézményi önértékelés során fejleszthető területként megjelölt.

Elvárt eredmény :objektívebb,árnyaltabb intézményi önértékelés

 • Az alkalmazotti közösség kooperatív foglalkoztatása

A közösségi magatartás tudatosítását a teljes kollektívában folyamatos feladatnak tekintjük, melynek módszerei és eszközei a közös programok, közös ötletelések, pozitívumok kiemelése.Nevelőtestület, NOKS-os kollégák javaslatainak megvitatása, szükséges módosítások végrehajtása .

Elvárt eredmény: Hatékonyabb idő és emberi erőforrás felhasználás,elégedettebb alkalmazotti közösség.

 •  A lemaradó és tehetséges tanulók felkutatása, egyéni bánásmód hatékonyságának növelése, óvodapedagógusok fejlesztési javaslatainak összegyűjtése, hatékony együttműködés a fejlesztő pedagógussal. (Intézményi önértékelés alapján kiemelt feladat, elméleti szinten sokat tettünk érte az elmúlt nevelési év során, most a gyakorlati megvalósításra kell fókuszálnunk.)

- Kapcsolattartás az SNI, BTM  fejlesztést végző gyógypedagógusokkal.

- Önképzés a témában, szakirodalom tanulmányozása, gyógypedagógus

   munkájának segítése , integrálás.

- Tehetséggondozás témában szakirodalom tanulmányozása, környékbeli jó gyakorlatok

        felkutatása, ötletgyűjtés.

        -Saját csoportban tehetség ígéretek felkutatása, differenciálás.

Elvárt eredmény:Tehetség ígéretek kibontakoztatása, lemaradók felzárkóztatása.

 • 11 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok:

-          Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a  

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására .Műanyag pohár mentes gyermeknap , hagyományteremtés .

-          Nemzeti identitástudat kialakításának, fejlesztésének tudatosabb tervezése (népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés).

-          Egészséges életmód, testápolás, tisztálkodás fontossága, betegségek megelőzése.

 • Köznevelési törvény módosításából adódó feladatok

-információk gyűjtése

-szülők tájékoztatása

-részben osztott középső-nagycsoport szervezése (visszamaradó nyári gyermekek)

-iskolaköteles ,de még nem iskolaérett gyermekek szüleinek segítése a  felmentési kérelem elkészítésében

-együttműködés a gyógypedagógusokkal, szakszolgálattal, pszichológussal, szociális segítővel, védőnővel.


 

4.2  További céljaink, feladataink:

 • Az emberi és tárgyi erőforrás folyamatos nyomon követése, hiányzó álláshelyre tavasszal pályáztatás.
 • Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók csoportos gyakorlatának szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a PPKE-mel.
 • A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása- amennyiben a vírus helyzet megengedi.
 • Nyugdíjba vonult óvodapedagógus kolléga elbúcsúztatása, 40 éves jubilálásának megünneplése – 2020 óta elmaradt,amint a helyzet engedi, pótoljuk.
 • Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése (logopédia,gyógypedagógia, mozgásfejlesztés), szükséges fejlesztő/mérő  eszközök beszerzése.
 • Pszichológiai tanácsadás, tárgyi eszközök biztosítása,rendszeres konzultáció.
 •  Szociális segítő szolgáltatás megszervezése.
 • Mérések, értékelések elvégzése, tervező munkában való felhasználása.
 • Intézményünk SNI gyermekének/gyermekeinek sikeres fejlesztő tevékenységek szervezése (amint megkapjuk a szakértői véleményt), hatékony  kommunikáció működtetése a szakemberekkel, szakértői vizsgálatok kérése ősszel, és   januárban, illetve szükség szerint . Az esetleges változások nyomon követése, kollégák  tájékoztatása.
 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területeinek értékelése.
 • Intézmény szabályzó dokumentumainak elkészítése, felülvizsgálata, szükség esetén módosítása (beiskolázási terv 2022-2023-ra, önértékelési program éves terve, SZMSZ,Házirend, adatkezelés szabályozása, munkaköri leírások, HOPP,)
 • Alkalmazottak tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról, pl.: Köznevelési Törvény és végrehajtási rendeletei .
 • Szülők tájékoztatása (őket érintő jogszabályok,azok változásai, házirend, SZMSZ, ellenőrzések őket érintő eredményei, saját gyermekük fejlődése
 • Járdák vidámabbá tétele festéssel

5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a rendelkezik.

5.1 Törvényességi ellenőrzés:

Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek, és feleljenek meg a törvényi előírásoknak.

5.2 Tanügy igazgatási ellenőrzés:

- felvételi- mulasztási napló

- orvosi igazolások

- szakvélemények

- étkezési létszámkartonok

- személyi anyagok

- egészségügyi könyvek

- csoportnapló /gyermek adatok, tankötelessé váló gyermekek adatai, SNI-s bejegyzések/

5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok

Végzi: pedagógiai asszisztens (B.P.), óvodavezető-helyettes, óvodavezető

Ellenőrzi: óvodavezető-helyettes, óvodavezető, pedagógiai asszisztens (B.P.)

-  változás jelentés, szabadságolások jelentése

- létszám kartonok készítése

- bérletek

- jelenléti ívek, összegyűjtése,

- munkaidő koordinálása

-  KIR-ben pedagógusok, nem pedagógusok változásainak regisztrálása

-  KIR-ben gyermekek mozgásának (távozásának, érkezésének) nyomon követése

Évente ismétlődő feladatok:

-          fogászati szűrés

-          felnőtt alkalmassági vizsgálat

-          pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság vizsgálat,felülvizsgálatok

-          tűzvédelmi oktatás, tűzriadó

-          3 és 5 éves gyerekek szűrése (gyógypedagógus-logopédus)

-          védőnő tisztasági ellenőrzés (3 havonta ,illetve szükség szerint)

Folyamatos napi feladatok:

-          jelenléti ív vezetése (óvónők, dajkák)

-          felvételi – mulasztási napló vezetése (óvónők, pedagógiai asszisztensek)

      -     szabadságok vezetése (óvodavezető helyettes, óvodavezető)

-          csoportnapló, heti tervek, egyéni fejlesztési tervek, megfigyelések (óvónők)

Ellenőrzést végzi: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, pedagógiai asszisztens

5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése

Vezetői ellenőrzés és értékelés irányuljon a közösségért tett arányos feladatvállalásra, a tevékenységekben megvalósuló tanulás tartalmi színvonalára, a pedagógusok összehangolt munkájára a mindennapok és ünnepek során, a felnőtt-gyerek szeretet kapcsolatára épülő óvodapedagógusi magatartásra, óvodapedagógusok-dajkák, pedagógiai asszisztens együttműködésére.

Mit?

Hogyan?

Hol?

Mikor?

Ki?

Csoportos éves nevelési tervek ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés

Minden csoportban

2021.

október

óvodavezető

A beszoktatás folyamata, szokásrendszer alakítása. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele.

Megfigyelés, elemzés, értékelés

Pillangó

csoportban

2021. november végéig

2022.

április

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

Nyílt napok során az óvodapedagógusok felkészültségének, csoportok neveltségi szintjének megfigyelése

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Cica, Katica

Nyuszi csoportok

2022

tavasszal- amennyiben megszervezhető

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető

Óvodapedagógusok felkészültségének, mindennapi pedagógiai munka ellátásának megfigyelése.

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Pillangó, Cica, Katica Nyuszi csoportok

2020.03.

(önértékelési, minősítési időpontok függvénye)

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető, BECS tagok

Önértékelési tervben szereplő óvodapedagógus nevelő munkájának megfigyelése

Csoport látogatás, önértékelő beszámoló, dokumentumok ellenőrzése

önértékelési terv szerint

2021.10-11

2022.01-02

BECS

+kijelölt óvodapedagógusok

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés, megfigyelések, mérések eredményei, elemzés, értékelés

2022 aug 31-ig 6.életévüket betöltő gyermekek –Cica és Nyuszi  csoport

2022.

január 10.

óvodavezető

csoportok óvodapedagógusai

Egyéni fejlődés nyomon követése

Dokumentum elemzés, egyéni fejlettség mérő lapok, fejlesztési tervek

Cica Katica, Pillangó, Nyuszi csoportban

2022.június

óvodavezető, óvodavezető helyettes

Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátása, a hátrányos helyzet felismerése, a szükséges intézkedések megtétele

Dokumentum ellenőrzése, konzultáció

Minden csoportban

2021. szeptember 20 és 2022.aug 31.

óvodavezető, gyerekvédelmi felelős

Gyermekcsoportok neveltségi szintje

Önértékelő beszámoló, az éves nevelési tervek megvalósulása

Minden csoportban

2022. július

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

A nevelési év értékelése

Dokumentum elemzés, az éves intézményi munkatervben kitűzött célok, feladtok és beszámolók figyelembevételével az eredmények és hiányosságok megállapítása

Minden csoportban

2022.június- nevelési évet záró nevelési értekezleten szóban, majd megadott szempontok alapján írásban

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

óvodapedagógusok

A technikai dolgozók feladatainak ellenőrzése

A dolgozók munkájának értékelése, munkamegosztás folyamata.

Minden csoportban

Három havonta.

óvodavezető-helyettes

Logopédus munkájának megfigyelése, ellenőrzése.

Dokumentum elemzés, foglalkozás látogatás

 

november

április

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

A konkrét dátumok a minősítési időpont ismeretében kerülnek meghatározásra.

6. BEISKOLÁZÁSI TERV

A nevelési év során folyamatosan alakul, igyekszünk jelentkezni minden olyan számunkra hasznos továbbképzésre, konferenciára, szaktanácsadásra,mely a közelben kerül megrendezésre, ingyenes vagy kevés költséggel jár (POK szervezte képzések). A táblázat töltése folyamatos. A tanultak továbbadása házi továbbképzés keretein belül, a tudásmegosztás továbbra is fontos, szükséges. A költségvetésben lehetőség szerint erre a nevelési évre is tervezünk továbbképzésre keretet.

A továbbképzési tervben előnyben részesítjük azokat a kollégákat, akiknek a továbbképzési ciklusuk szerint még nincs meg a 120 órájuk.

Eddig ismert, tervezett  képzések:

Név

Téma /előadó

Időpont- Helyszín

Nagyváriné Radovics Angelika

Szakszolgálatok működése, szűrések, halasztott iskolakezdés

2021.09.09.

Dorog Szakszolgálat

DIFER mérés

2021.10.25.

Pilisjászfalu óvoda

Minden pedagógus

CivilÚt- beszédzavarok felismeréséről és a szülők által elérhető segítség- Gánóczy Andrea

2021.09.30.

 Kesztölci Kiserdei Óvoda

Figyelmet fejlesztő mozgásos játékok –Klinger Erika

(O.H.)

2021.10. 20. 

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Drámapedagógia (10 kredit)

Gellért Tünde  (O.H.)

2021.12.11.

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Hubacsek Edit

DIAB

(O.H.)

?

     


7. ESEMÉNYNAPTÁR, FELADATOK

SZEPTEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyerekek fogadása, beszokatás

folyamatos

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai assz.

Munkarend elkészítése a 2021-2022 évre

2021.08.25.

intézményvezető

SNI intézkedési terv felülvizsgálata

2021.09.30.

intézményvezető

int. vez. helyettes

Jelenléti ívek elkészítése, kiosztása

2021.09.01.-majd folyamatosan havonta

B.P.pedagógiai assz.

Nevelőtestületi értekezlet

2021.09.13.

intézményvezető

Szüreti felvonulás

2021.09.18.

nagycsoportos óvodapedagógusok

Intézkedési terv elkészítése –járványügyi készültség eljárásrendje

2021.09.01.-felülvizsgálat folyamatosan

intézményvezető

Értekezlet megtartása technikai dolgozóknak

2021.09. 30

int.vezető helyettes

Szülői értekezlet megtartása

csoportonként

2021.09. 21-ig

intézményvezető, óvodapedagógusok

Hittan iránti  igény felmérése

( csak a nagycsoport)

2021.09.15.

óvodapedagógus, B.P.pedagógiai.assz.

Gyermekek adatainak ellenőrzése a KIR-ben, új gyermekek felvitele

folyamatos

intézményvezető, B.P.pedagógiai assz.

Dolgozók adatainak ellenőrzése, új dolgozó felvitele, statisztikai adatok töltése a dolgozóknál

2021.09. 30.

intézményvezető, B.P.pedagógiai assz.

Csoportnaplók megnyitása

2021.09.01.

intézményvezető

Felvételi mulasztási napló elkészítése

2021.09.01.

intézményvezető

Bejövő (óvodát kezdő) gyerekek mérése

folyamatos

óvodapedagógusok

Munkatervek elfogadtatása

2021.09.30.

intézményvezető

Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolat felvétele

2021.09.09. majd folyamatosan, szükség szerint

intézményvezető

óvodapedagógusok

Kapcsolat felvétele a támogató szervekkel/Alapítvány, SZK/

2021.09.30.

intézményvezető

int.vezető helyettes

Gyermekvédelmi felelős munkaterve, HH, HHH, veszélyeztetett gyermekek felmérése

2021.09.20.

gyermekvédelmi felelős

Munkacsoportok munkatervei

2021.09.20.

munkacsoportok óvodapedagógusai

Szociális segítő fodadóórái

hétfőnként

szociális segítő- K.K.N.

Védőnői éves munkatervének megismertetése a dolgozókkal

2021.09.25.

int.vezető helyettes

Logopédiai munkaterv,felmérések, szülők tájékoztatása

2021.09.30.

logopédus, óvodapedagógusok

Magyar népdal napja

2021.09.20.

óvodapedagógusok

Mesenapok munkatervének elkészítése, első mesenap megszervezése csoportonként.

2021.09.20.

Mesefelelős

Dokumentumok aktualizálása, szülők tájékoztatása, honlapra feltöltése.

2021.09.30.

int.vez,hely., ped.assz.

Ingyenes óvodai étkeztetésről szülők tájékoztatása, nyilatkozatok összegyűjtése.

2021.08.31. és utána folyamatosan

B.P.pedagógiai asszisztens

Térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok frissítése, kedvezmények , határozatok ellenőrzése.

2021.09.01.

B.P.pedagógiai asszisztens

Nevelő-oktató munkához szükséges anyagok beszerzése

folyamatosan,szükség szerint

intézményvezető

int.vezető helyettes B.P. pedagógiai asszisztens

Tűz- és balesetvédelmi oktatás (nyomtatott anyag olvasása)

2021.09.30-ig

intézményvezető helyettes

Kapcsolat felvétele a községi családsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel

2021.09.03.

intézményvezető, gyermekvédelmi felelős

2020-2021 évi intézményi beszámoló elkészítése

2021.09.15.

intézményvezető

Logopédiai szűrések (3 és 5 évesek) , 2022-ben iskolakötelesek szűrésének elvégzése, egyeztetés a szülőkkel, óvodapedagógusokkal

2021.09.30.

logopédus-gyógypedagógus

Fogorvosi szűrés, névsorok elkészítése, szülők tájékoztatása

2021.09.30.

B.P.pedagógiai asszisztens, óvodapedagógusok

SNI, BTM alap- és felülvizsgálati kérelmek elkészítése a szakszolgálatok felé

2021.09.30.

intézményvezető, óvodapedagógusok

A lemaradó, felzárkóztatásra szoruló gyerekek beazonosítása, fejlesztési terv elkészítése

2021.09.30

KBI munkacsoport, óvodapedagógusok

A hátrányos, halmozottan hátrányos gyerekek beazonítása, szükség szerint családlátogatás.

2021.09.30.

gyermekvédelmi felelős

Szülők körében felmérni a farsangot.

2021.09.30.

óvodapedagógusok

Szlovákos főiskolai hallgatók  fogadása

keddenként

2021.09.14- től órarend szerint

Hubacsek Edit

2021-2026 évi önértékelési program és 2021-2022 évi önértékelési terv elkészítése.

2021.09.30.

BECS

CivilÚt – Beszédzavarok fejlesztése

2021.09.30.

intézményvezető

Szülők számára tájékoztató szlovák feliratok kihelyezése

2021.09.30.

pedagógusok

 

OKTÓBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Statisztikai létszámjelentés, KIR statisztika, közzétételi lista frissítése, egyeztetés a szociális osztállyal, gyermekjóléttel

2021. 10. 15.

intézményvezető,

B.P. ped. asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Figyelmet fejlesztő mozgásos játékok –Klinger Erika

(O.H.)

2021.10.20.

intézményvezető

Tehetséggondozás ötletek,felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztésének megszervezése.

2021.10.10.

intézményvezető, KBI munkacsoport

Nyílt nap Katica csoport

2021.10.17.

óvodapedagógusok

Fogadó órák kiírása, megtartása-online

2021.10.30-ig

óvodapedagógusok

Szociális segítő fogadóórái

hétfőként

szociális segítő

Csoportnaplók, kötelező dokumentumok, éves tervek ellenőrzése

2021.10.02.

intézményvezető, int. vez. helyettes

Gyermekek fejlődésének mérése, új gyermekeknél anamnézis felvétele   

folyamatosan PP szerint

óvodapedagógusok

Egészségügyi könyvek ellenőrzése

2021.10.15.

B.P.pedagógiai asszisztens

Október 23. koszorúzás –ha lesz

2021.10.23.

dolgozók

Honlap aktualizálása, frissítése

folyamatos

int.vez. hely, B.P. ped.assz.

Koszorúk készítése, óvónénik sírjának meglátogatása, gyertyagyújtás (Cica - és Nyuszi csoport )

2021.10.29-ig.

óvodapedagógusok

Adatvédelmi  nyilatkozatok ellenőrzése, pótlása

2021.10.31.

B.P.pedagógiai assz.

HACCP oktatás egyeztetése a fenntartóval

2021.10.10.

B.P.pedagógiai assz.

Vezetői ellenőrzések lebonyolítása

2021.10.29.

intézményvezető

Minősítéssel kapcsolatos feladatok, óvodapedagógus portfólió meglévő dokumentumainak áttekintése

2021.10.31.

intézményvezető, érintett óvodapedagógus

Továbbképzések , egyéb  távollét miatt munkarend módosítása

folyamatos

intézményvezető

int. vez helyettes

Ovizsaru-nagycsoportban

2021.10.29-ig

N.R.A.

Mesenap

2021.10.28-ig

mesefelelős

Pedagógus Önértékelés indítása

2021.10.10-ig

D.M.M., adatgyűjtő

NOVEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőként

szociális segítő

Csizmás kandúr- meseelőadás            ( vírushelyzettől függően)

2021.11.05.

intézményvezető

Portfólió befejezése (PDF),áttekintés, feltöltése

2021.11.20.

2021.11.25.

intézményvezető, érintett pedagógus K.Z.-né.

Téli zárásról igényfelmérés  készítése, szükség esetén ügyelet szervezése

igényfelmérések 2021.11.30-ig

B.P.pedagógiai asszisztens

Minőségi kereset-kiegészítés elosztása a fenntartó jóváhagyásával /2%/

2021.11.30.

/óvodavezető, óvodavezető-helyettes/BECS

Költségvetéshez, bérek, változások   előkészítése

2021.11.30.

intézményvezető

Ovibúcsú szervezése, vásárfia készítése, teremrendezés csoportonként

2021.11.22.

int.vez.helyettes, dajkák, óvodapedagógusok

mesefelelős

Adventi vásárra készülődés (barkácsoláshoz ötletelés, anyagbeszerzés, előkészítés, szülők tájékoztatása)- amennyiben lesz

folyamatos

óvodapedagógusok, dajkák, ped.asszisztensek

Mikulásváróra mese keresése, próbák, eszközök, kellékek, jelmezek elkészítése- amennyiben megszervezésre kerül

2021.11.10-től

mesefelelős, óvodapedagógusok

Mikulás ajándékok beszerzése, egyeztetés a Mikulással.

2021.11.30.

intézményvezető, int. vez. hely.

Fogadóórák

2021.11.30-ig

óvodapedagógusok

Továbbképzések miatti távollét miatt munkarend módosítása

folyamatos

intézményvezető, int. vez,. helyettes

Ovizsaru nagycsoportosoknak

2021.11.30-ig

N.R.A.

Pedagógus  önértéklés indítása

2021.11.30-ig

N.R.A., adatgyűjtő

Nevelőtestületi értekezlet (ovibúcsú, Mikulásváró?,adventi vasárnapok?, karácsonyi teendők megbeszélése)

2021.11.08-ig

intézményvezető, intézményvezető helyettes

Ruha és játék gyűjtése rászorulóknak

folyamatosan

gyermekvédelmi felelős

Udvari játékok állapotának ellenőrzése

2021.11.30-ig

int. vez. helyettes


     

DECEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Selejtezés, előkészület a leltárra

2021.12.20.

B.P.pedagógiai asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőként

szociális segítő

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Iskolaköteles gyermekek szüleivel egyeztetés, szükség esetén pedagógiai jellemzés készítése a januárban benyújtandó kérelemhez.

2021.12.20.

érintett óvodapedagógusok (Cica, Nyuszi), intézményvezető

Költségvetés előkészítése, bérek elkészítése a költségvetéshez, soros ugrások, Ped.II.besorolás, minimálbér vált., tárgyi eszközök beszerzése.

2021.12.22.

intézményvezető, int. vez. helyettes,

B.P.ped.assz.

Nevelés nélküli munkanap , Drámapedagógia továbbképzés, szükség esetén ügyelet megszervezése, szülők értesítése.

2021.12.11.

intézményvezető

 int.vez.helyettes

B.P. ped. assz.

Téli zárásról szülők ismételt értesítése, szükség esetén dolgozók beosztása ügyeletre

2021.12.10.

B.P.pedagógiai asszisztens

int.vez.helyettes

O.H. felületen minősítési időpontok figyelemmel kísérése, érintett tájékoztatása

2021.12.15-től

intézményvezető

Ünnepségek:

-Mikulás váró?: jelenet, eszközök,

jelmezek, tájékoztatás

-Ovi Mikulás: tájékoztatás, ajándékok

-Luca nap: ruha előkészítése

-Ovis Karácsony fenyőfa, díszítés, ajándékok (közös ünneplés a vírushelyzettől függ)

-Dolgozók karácsonyi összejövetele

2021.12.03?

2021.12.06.

2021.12.13.

2021.12.17.

2021.12.16?

mesefelelős, óvodapedagógusok

int. vez.

óvodapedagógusok

Nyuszi csoport óvodapedagógusai,dajka

óvodapedagógusok

mesefelelős

int. vez. helyettes

B.P.ped. assziszt.

Adventi vasárnapok: óvodapedagógusok beosztása, barkácsoláshoz anyagok vásárlása, előkészítése,amennyiben meg lesznek tartva az adventi vasárnapok . (egyeztetés a műv.házzal, iskolával)

2021.11.28?

2021.12.12?

óvodapedagógusok

Rászoruló családoknak ruha-, játékgyűjtés, osztás

2021.12.20.

gyermekvédelmi felelős

Iktatókönyv lezárása

2021.12.31.

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2021.12.20.

védőnő

Növények világos helyre vitele (zárás idejére)

2021.12.21.

dajkák

Néprajzi kiállítás elkészítése, a hagyományos ünnephez. Az ünnephez kapcsolódó mondókák, énekek gyűjtése, megtanulása.

2022.12.15-ig

szlovák munkacsoport

JANUÁR

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Irattárazás, éves irattár és iktatás előkészítése

2022.01.06.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

előjegyzésbe vettek felvétele hely függvényében

3 évesek szűrése

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőnként

szociális segítő

KIR- ben adatok frissítése

2022.01.15.

intézményvezető, ped.a.

Nevelőtestületi értekezlet:

Farsang, retro disco megbeszélése- vírushelyzettől függően

2022.01.30.

Intézményvezető , helyettes,nevelőtestület, SZM

O.H.felületen  2022-es elvárások rögzítése

2022.01.31.

BECS

Tisztasági szűrés

2022.01.25.

védőnő

O.H.-hoz  tankötelezettség alóli felmentés  szülők általi benyújtása elektronikus úton, pedagógiai, fejlesztő pedagógusi, gyógypedagógiai , pszichológiai vélemények elkészítése,csatolása, szülők segítése igény szerint.

2022.01.18.

Nyuszi és Cica csoport óvodapedagógusai, logopédus/fejlesztő pedagógus, pszichológus

SNI, BTM felülvizsgálati kérelmek jelentése a szakszolgálatok felé.

2022.01.31.

óvodapedagógusok, logopédus/fejlesztő p.

Leltár egyeztetés

2022.01.20.

B.P.pedagógiai asszisztens

Költségvetés tervezet elkészítése

2022.01.22.

intézményvezető

Éves szabadságok egyeztetése

2022.01.20.

intézményvezető

Fogadóórák járványhelyzettől függően személyesen vagy online

2022.01.31.

óvodapedagógusok

Mesenap

2022.01.31.

mesefelelős, segítője

Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok megszervezése

2022.01.20.

B.P.pedagógiai asszisztens

A törvényi változások megismerése,

feldolgozása, munkatársak tájékoztatása

2022.01.12.

intézményvezető

Nevelő-oktató munkát segítők átsorolása az új minimálbér, garantált bérminimum alapján.Pedagógus átsorolások :3 évenkénti, Ped.II.

2022.01.10.

intézményvezető

Farsangi bál időpontjának egyeztetése- amennyiben megszervezzük a művelődési házban

2022.01.10.

intézményvezető int.vez.hely.műv.ház . igazgató

Gyermekvédelmi éves beszámoló elkészítése 2021 évről

2022.01.15.

gyermekvédelmi felelős

Ovizsaru

2022.01.31-ig

N.R.A.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

2022.01.31-ig.

intézményvezető

int. vez. helyettes

Pedagógus önértékelés indítása

2022.01.15.(függ a minősítés időpontjától)

K.Z-né, adatgyűjtő

     

 

FEBRUÁR

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodai dokumentumok ellenőrzése

(tanügy igazgatási)

2022. febr. 28.

intézményvezető

Minősítés, látogatási nap előkészítése, megszervezése

2022.?- látogatási időpont alapján

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Logopédiai szűrések folytatása, egyeztetés az óvodapedagógusokkal,szülőkkel

-folyamatos

logopédus/gyógypedagógus

Portéka színpad Kiskakas gyémánt félkrajcárja interaktív mese

2022.02.01.

intézményvezető

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőnként

szociális segítő

NOKS értekezlet.

2022 .02.11.

Intézményvezető helyettes, intézményvezető

Féléves nevelőmunkák kiértékelése írásban

2022.02.21.

óvodapedagógusok

Farsangi készülődés, bál a Művelődési Házban? (igényfelméréstől és vírushelyzettől függően) és az óvodában

2022.02

óvodapedagógusok, dajkák, ped.assz.

Nyári szabadságolási terv előkészítése

2022.02.28.

pedagógiai asszisztens, int.vez.helyettes

Igényfelmérés a nyári takarítási szünetről

2022.02.10.

pedagógiai asszisztens

Nyári takarítási szünetről a szülők tájékoztatása

2022.02.15.

int.vez.helyettes, pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2022.02.28-ig

óvodapedagógusok

Mesenap

2022.02.28.

mesefelelős, segítője

Csoportlátogatások, óvodapedagógusok, dajkák, ped. assz. munkájának megfigyelése, tapasztalatok megbeszélése

a megbeszélt ütemezés szerint

BECS

Manóvilág: Bohóc, arcfestés amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi

farsangi programokhoz igazítva

intézményvezető

Fejlődési naplók ellenőrzése

2022.02.28.

intézményvezető

Minősítés feltételeinek megismerése, megismertetése a pedagógusokkal- mester (gyakornok nincs, mindenki jelentkezett a Ped.II.re….)

2022.02.28.

intézményvezető

Játszótéri eszközök ellenőrzése

2022.02.28.

Int. vez. helyettes

Az ünnephez kapcsolódó helyi mondókák, énekek gyűjtése, megtanulása.

2022.02.eleje

Szlovák munkacsoport

MÁRCIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Nagybőgő temetés, tojás keresés

2022.03.01.

Szlovák munkacsoport

Nevelőtestületi értekezlet

2022.03.08-ig

Int. vez helyettes

Márc. 15-i ünnepély

2022.03.11.

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok, dajka

Víz világnapja

2022.03.22.

óvodapedagógusok

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Szociális segítő  fogadóórái?

hétfőnként

szociális segítő

Tisztasági szűrés?

2022.03.

védőnő

Nyílt nap megszervezése, szülők értesítése,logopédussal egyeztetés –járványhelyzettől függ

2022.03.31-ig

Cica,Nyuszi, Pillangó csoport óvodapedagógusok, ped. assz. ,dajka

„Beiskolázási” szülői értekezlet

egyeztetés az iskolával

Nyuszi csoportos óvodapedagógus

Utazási igazolványok nyomtatása

2022.03.20.

B.P.pedagógiai asszisztens

Udvar szépítésének megszervezése, egyeztetés az SZM tagjaival- járványhelyzettől függően

2022.03.31.

int.vez.helyettes, pedagógusok,

SZ M

Mesenap:

2022.03.31.

mesefelelős

Óvónők által vezetett dokumentumok

ellenőrzése

2022.03.31.

int.vez.helyettes

Nevelőtestületi értekezlet: önértékeléssel kapcsolatos teendők, előttünk álló /beiskolázási terv (2022-2023) elkészítése ,továbbítás a fenntartónak

2022.03.12.

Intézményvezető helyettes intézményvezető,

Óvodai beíratásról, nyílt napokról (leendő óvodások számára)szülők tájékoztatása (hirdetőtáblák, honlap, P.H.,rendelő)

2022.03.18.

intézményvezető

2023 –minősítési eljárásra történő jelentkezések kezdeményezése

2022.03.31.

óvodapedagógusok

Kirándulás a szülőkkel – gyerekekkel

2022.03.31.

óvodapedagógusok

Fogadóórák

2022.03.31.

óvodapedagógusok

Jótékonysági retro disco szervezése, előkészületek…-járványhelyzettől függ

2022.03.31.

nevelőtestület, SZ.M.

Ovizsaru

2022.03.31.

N.R.A.

Csapatépítés- nev.nélküli munkanap

2022.03.26.

Intézményvezető helyettes

 

ÁPRILIS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodapedagógus pályázat  kiírása

2022.04.04.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőnként

szociális segítő

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Húsvéti készülődés, ajándék vásárlása

2022.04.

óvodapedagógusok, intézményvezető

Néprajzi kiállítás elkészítése, a hagyományos ünnephez.Az ünnephez kapcsolódó mondókák, énekek gyűjtése, megtanulása.

2022.04.10.

Szlovák munkacsoport

Buszrendelés (Állatkert)- vírushelyzettől függ

2022.04.11.

pedagógiai asszisztens

Beíratási dokumentumok (felvételi előjegyzési napló, beleegyező nyilatkozatok) előkészítése.

2022.04.19.

B.P.pedagógiai asszisztens

Leendő óvodások részére ismerkedő délelőtt

2022.04.11-12.

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok

Óvodai beiratkozás

2022.04.20-21

inézményvezető,

 B.P. ped. assz.

Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése

 

intézményvezető

Védőnőtől,lakcím nyilvántartóból névsor kérése(új gyerekekről)

2022.04.15.

intézményvezető

Minősítő eljárásra történő jelentkezések rögzítése az informatikai felületen.-jelentkezés függvényében

2022.04.15.

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet:Tavaszi ünnepek, programok megbeszélése .

2022.04.22-ig

int. vez. helyettes

Intézményvezető

Föld napja

2022.04.22.

óvodapedagógusok

Iskolalátogatás, ill. tanító néni látogatása az óvodában

egyeztetés szerint

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok

Iskolai nyílt nap nagycsoportosoknak és szüleiknek

2022.04.07.

intézményvezető

Anyák-napi készülődés

Idősek köszöntése anyák napján (vírushelyzettől függően)

2022.04.

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens

Óvodai beiratkozás

2022.04.20-22.

intézményvezető

Fogadóórák

2022.04.29-ig

óvodapedagógusok

Tűzriadó időpontjának egyeztetése a helyi ÖTE vezetőjével, jelzés a katasztrófavédelemnek.

2022.04.25-ig

int. vez. helyettes

 

MÁJUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Logopédia

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

H.H.

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

K.G.M.

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M.

Szociális segítő fogadóórái

hétfőnként

szociális segítő

Anyák napja az óvodában csoportonként

2022.05.03-04.

óvodapedagógusok

Idősek otthonában anyák napi köszöntés-amennyiben  járványhelyzet engedi

 

Nyuszi csoportos óvodapedagógusok

Madarak-fák napja

2022.05.10.

óvodapedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet:Gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatásának, állatkerti kirándulásnak a megbeszélése

2022.05.13.

Int. vez. helyettes

Intézményvezető

Tűzriadó

2022.04.05.

int. vez. helyettes

Szlovák óvodapedagógiai szakmai nap

(amennyiben megrendezik)

2022.05.13, 20?

intézményvezető

Jegyzőnek jelentés küldése a beiratkozók- és a nemzetiségi nevelést igénylők létszámáról .

2022.05.25.

intézményvezető

Gyermeknap megszervezése, megtartása –vírushelyzettől függ, hívunk-e vendégeket.

2022.05.27.

óvodapedagógusok,dajkák

Falusi gyermeknap, családi nap- vírushelyzettől függ

2022.05.28.

intézményvezető

Óvodai felvételi határozatok elkészítése, megküldése

2022.05.31.

B.P.ped. assz. intézményvezető

Nyári szabadságolási terv elkészítése.

2022.05.25.

int.vez.helyettes

Pedagógus igazolványok igénylése (ha addig nem lesz új) ,ha nem ,igazolások letöltése.

2022.05.31..

pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2022.05.29-ig

óvodapedagógusok

Ovizsaru

2022.05.31.

N.R.A.

Mesenap

2022.05.31.

Mesefelelős

Játszótéri eszközök ellenőrzése

2022.05.31.

Int.vez.helyettes

Óvodapedagógus pályázat  kiírása

(amennyiben a korábbi pályázati kiírás eredménytelen)

2022.05.15.

Intézményvezető

 

JÚNIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Iskolába menők búcsúztatása

2022.06.03.

óvodapedagógusok,dajkák, ped.assz.

Fejlettség mérések, fejlődési naplók

2022.06.30.

óvodapedagógusok

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M. pszichológus

Szociális segítő fogadóórái

hétfőként

szociális segítő

Pedagógusnap (meghívók átadása)

2022.06.

intézményvezető

Állatkerti kirándulás (útvonal, szülők értesítése, párok beosztása…)

2022.06.07.

int. vez. , pedagógusok

Csoportnaplók ellenőrzése, tanulási tervek  megvalósulásai, értékelések

2022.06.30.

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet , alkalmazotti értekezlet (nyári óvodai élet )

2022.06.24.ig.

intézményvezető,

 int. vez. helyettes

Nyári karbantartási feladatok, takarítás közvetlen előkészítése

2022.06.19.

intézményvezető,

int. vez. helyettes

B.P. ped.sassz.

Nyári napirend összeállítása

2022.06.20.

óvodapedagógusok

Szükség esetén ügyelet megszervezése

2022.06.15.

intézményvezető

int. vez. hely.

Nyári munkarend elkészítése

2022.06.15.

int.vez.hely, intézményvezető

Fogadóórák (igény esetén)

2022.06.30-ig

óvodapedagógusok

Óvodapedagógus pályázatok  véleményezése,döntés.

2022.06.15-ig

óvodapedagógusok

Karbantartási munkák, takarítási munkálatok, játékok ellenőrzése, szükség esetén selejtezés.

2022.06.25-29

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

 

JÚLIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodapedagógusi beszámolók, logopédus, pszichológus beszámolója.

2022.07.29.

érintettek

Karbantartási munkák, takarítási munkálatok, játékok ellenőrzése, szükség esetén selejtezés.

2022.07.01-22

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Nyári óvodai élet, összevont csoport szervezése,munkarendek összeállítása.

2022.07.18-ig

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Eszközök ellenőrzése, hiányzó eszközök beszerzése

2022.07.29.

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Augusztusi munkarend elkészítése

2022.07.25.-majd hetente

int.vez. helyettes

Tanfelügyeletbe bekerült pedagógusok értesítése.

2022.07.31.

intézményvezető

 

AUGUSZTUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyermekek beszoktatásának előkészítése, jelek ellenőrzése, pótlása.

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Óvodába nem jelentkező –óvodaköteles – gyerekek felkutatása a körzetben

2022.08.21.

intézményvezető

Új gyermekek beszoktatása fokozatosan, férőhely függvényében

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Csoport névsorok elkészítése

2022.08.29.

B.P. ped.assz.intézményvezető

KIR-ből kivenni az iskolába menőket

2022.08.31.

intézményvezető, B.P.pedagógiai asszisztens

Adminisztrációs feladatok elvégzése
(szerződések, étkezési kartonok, csoportnaplók, felvételi mulasztási napló fejléce, szülői nyilatkoztatok beszedése, naplók lezárása, új naplók, névsorok nyitása)

2022.08.31.

intézményvezető, B.P.pedagógiai asszisztens

Csoportszobák berendezése, díszítése

2022.08.26.

óvodapedagógusok

Munkacsoportok, gyermekvédelmi felelős, mesefelelős beszámolói.

2022.08.20.

érintettek

Éves intézményi beszámoló lezárása, megküldése a nevelőtestületnek, fenntartónak, elfogadás után közzététel a honlapon.

2022.09.10.

intézményvezető

Éves munkatervek bekérése logopédustól, gyermekvédelmi felelőstől,munkacsoportoktól

2022.08.31.

intézményvezető, logopédus, gyermekvédelmi felelős

Éves munkaterv előkészítése

2022.08.31.

intézményvezető

Nevelési évet záró értekezlet

2022.08.31-ig.

int. vez, helyettes

intézményvezető

Kenyérszentelés, aug.20.i ünnepség

2022.08. 19.

dolgozók

A munkaterv mellékletei:

 •  Önértékelési  program, éves terv 2021-2026 (2021-2022)
 • Gyermekvédelmi munkaterv 2021-2022
 • Logopédus éves munkaterve 2021-2022
 • Védőnő munkaterve a 2021-2022
 • Mesefelelős munkaterve 2021-2022
 • Munkacsoportok munkatervei (K.B.I.., Szlovák) 2021-2022
 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területei
 • Továbbképzési program 2018-2023


 

Intézményi önértékelés szerint évente vizsgálandó területek

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

1.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

       

2.

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

       

3.

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

       

4.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

5.

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

       

6.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

       

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

- helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei

       

-esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések

       

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvoda-pedagógus, pedagógiai munkát segítők)

       

-neveltségi mutatók.

       

7.

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

       

8.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

9.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

       

10.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

       

11.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

       

12.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.

       

13.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

       

Készült: Kesztölc, 2021 szeptember 24.