Éves munkaterv 2019/2020 tanév

Módosítás: 2019. 10. 30., szerda 12:51
Készült: 2016. 10. 05., szerda 05:57

 

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Éves munkaterve a 2019-2020-as nevelési évre

 

 

 

Az éves munkatervet készítette: Nagyváriné Radovics Angelika

                                                        intézményvezető

                                                       

 

Intézmény OM - azonosítója: 202 507

 Cím: Kesztölc, 2517

           Cseresznyéshát u. 2/1.
 Tel.: 06 30 455 502906 33 484 443 

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Honlap: ovoda.kesztolc.hu

        

Legitimációs eljárás

 

Nevelőtestület

nevében elfogadta: ……………………………..                

                                       Gálné Kara Boglárka

                                   intézményvezető-helyettes

Szülői szervezet nevében elfogadta:

……………………………

                                                      

A dokumentum jellege: Nyilvános

A dokumentum érvényessége: 2019. szeptember 01 – 2020. augusztus 31.

Ph.

 

TARTALOM

1.Jogszabályok, dokumentumok                                                                           4.o.

2.Alapadatok                                                                                                          6.o.

3.Működési terv                                                                                                        7.o.

3.1 A nevelési év rendje                                                                                 7.o.

3.2 Személyi feltételek                                                                                   10.o.

            3.3 Értekezletek,fogadóórák                                                                          11.o.

3.4 Ünnepek, hagyományok                                                                          15.o.

4. Pedagógiai terv                                                                                                     16.o.

4.1 A 2019-2020-as nevelési év kiemelt feladatai:                                        16.o.

4.2  További céljaink, feladataink                                                                 19.o.

5. A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve                                                  20.o.

            5.1 Törvényességi ellenőrzés: 20.o.

            5.2 Tanügy igazgatási ellenőrzés:                                                                   20.o.

            5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok                                                          20.o.

            5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése                                 21.o.

6. Beiskolázási terv                                                                                                   23.o.

7. Eseménynaptár, feladatok                                                                                  25.o.


1.Jogszabályok, dokumentumok

A munkaterv elkészítésének jogszabályi háttere:

 • -2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 • -A
 • -20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • -229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • -363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • -2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • -1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • -277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 • -2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról http://net.jogtar.hu/ebktv
 • -17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM

 Oktatási Hivatal kiadványai:

-          https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben6.pdf

 • Önértékelési kézikönyv óvoda

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/.../Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_4.

 • Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az Óvodában

A munkaterv elkészítésének és megvalósításának intézményi dokumentum háttere:

 • Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” pedagógiai Programja  2018
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Munkaköri leírások
 • Vezetői Program (2019-2024)
 • Önértékelési program
 • Továbbképzési program
 • Előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések
 • 2018-2019 nevelési év végi értékelések, beszámolók (gyermekvédelem, óvodapedagógusok, logopédus- gyógypedagógus, pszichológus)
 • 2018-2019 évi önértékelések ,tanfelügyelet tapasztalatai, megállapításai

2.ALAPADATOK

Megnevezés

Kesztölci Kiserdei Óvoda

Idegen nyelvi megnevezés

Kestúcka Materská Škola „Horička”

Székhely

Kesztölc,2517 Cseresznyéshát utca 2/1.

Alaptevékenység

-óvodai nevelés:a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-nemzetiségi óvodai nevelés: a nemzetiségi-szlovák-nyelv és a hagyományok megismertetése a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig

-sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető, az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek részére, speciális igényeik figyelembevételével, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtésére.

Közfeladata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló., 1997.XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátás.

Szakfeladatok

-Óvodai intézményi étkeztetés

-Munkahelyi étkeztetés

-Óvodai nevelés, ellátás

-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása (Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral,így súlyos tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. Oktatásuk integráltan történik.)

-Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás.

Fenntartó neve,székhelye

Kesztölc község Önkormányzata  2517, Kesztölc, Szabadság tér 11.

Maximális gyermeklétszám

100 fő

Csoportok száma

4


3.MŰKÖDÉSI TERV

3.1 A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 19. pont szerint nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A nevelési év:

Első napja: 2019. szeptember 1.

Utolsó napja: 2020. augusztus 31.

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 01 - 2020. június 14-ig

Nyári program szerinti nevelési időszak: 2020. június 15 -2020. augusztus 31.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek és szombati munkanapok idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.

„Téli zárás” várható ideje:

2019.december 23.(hétfő)- 2020. január 01-ig (szerda)

Nyitás: 2020. január 02. (csütörtök). Előzetes igényfelmérés alapján (határidő: 2019.december 13.) Szükség esetén ügyelet biztosítása: dec. 30-31. (December 24-t 07-én , 27-t 14-én, szombati napokon kell ledolgozni.

Az iskolai szünet 2020 január 3-ig tart, első tanítási nap január 06.( hétfő). Szintén felmérjük előzetesen a szülői igényeket ,amennyiben a gyermeklétszám alacsony, összevont csoporttal működünk .

Az óvoda nyári zárásának (takarítási szünet) tervezett időpontja:

2020. június 28.  – július 23.

Nyitás: 2020. július 26.

Előzetes igényfelmérés: határideje: 2020.február 13.

Szülők tájékoztatása: 2020.február 15.

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja:

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett témája:

2019. december 07.

Alkalmazotti értekezlet

2020.április 14.

Kihelyezett alkalmazotti értekezlet, csapatépítés

2020.június 08.

Állatkerti kirándulás a nagycsoportosokkal (a többi gyermeknek nevelés nélküli munkanap)

A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe, 3 napot terveztünk. Az óvoda további nevelés nélküli munkanapot a nevelési év folyamán akkor kíván igénybe venni, ha a szakmai munkája indokolttá teszi (pl.:előre nem látható továbbképzés, program). Erről a szülőket minél hamarabb,de minimum hét nappal előtte tájékoztatja.

Nyílt napok tervezett időpontja:

Katica csoport                       október 17.

Pillangó csoport                    október 31.

Nyuszi csoport                      március  31-ig

A nyílt napokon a szülők a logopédiai foglalkozást is megtekinthetik (saját gyermek).

2020.04.23-24.

 

Leendő óvodások beiratkozása:

 

Leendő óvodásaink és szüleik számára április elején nyílt napot tatunk, bepillantást nyerhetnek Kiserdei Óvodánk mindennapjaiba.

Az óvoda nyitva tartása: 630 - 1630

 

A 2019-2020 évi munkaszüneti napok körüli munkarend,munkanap-áthelyezés az alábbiak szerint alakul:

Munkanap

Pihenőnap

2019.12.07.szombat

2019.12.24. kedd

2019.12.14.szombat

2019.12.27. péntek

2020.08.29.szombat

2020.08.21. péntek

 

 Állami ünnepeken, munkaszüneti- és pihenőnapokon az óvoda is zárva.

3.2 Személyi feltételek

Személyi létszámok csoportonkénti megoszlása

Csoport- gyermeklétszám

Óvodapedagógus

Pedagógiai

        asszisztens

Dajka

Cica

(tavaszra)

25

Velmovszki Rozália

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Kreisz Zoltánné

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Bezzeg Piroska

Kovács Gabriella

(dajka végzettség)

Nyuszi csoport

24

Gálné Kara Boglárka

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, intézményvezető helyettes,ped.I.)

Nagyváriné Radovics Angelika

(szlov. nemz.  óvodapedagógus

mentorpedgógus szakvizsga, ped.II.)

Bezzeg Piroska

(pedagógiai asszisztens végzettség)

Kara Zoltánné

(dajka végzettség)

Pillangó

23

Kain Melinda

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.II.)

Nebehaj Zsuzsanna

(szlov. nemz.  óvodapedagógus

gyógypedagógus ,ped.I.)

Bezzeg Piroska

Péter Anikó

(dajka végzettség)

Katica

26 (+2 az SNI miatt)

Hubacsek Edit

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, logopédus, szakvizsgázott pedagógus, ped II.)

Székelyné Kain Mária

(szlov. nemz.  óvodapedagógus, ped.I.)

Bezzeg Piroska

Mihály Katalin

(dajka végzettség)

2019.augusztus 21-től új óvodapedagógus segíti munkánkat, Kreisz Zoltánné. Bezzeg Piroska – pedagógiai asszisztens- a tervek szerint a Nyuszi csoportban segíti a nevelő-oktató munkát, de szükség szerint (betegállomány, szabadság, SNI gyermek) más csoportokban segít/helyettesít. A négy csoport étkezését Farsang Erzsébet konyhai dolgozó segíti, az Önkormányzat alkalmazásában.

Pedagógiai munkánkat segítik:

Horváth Hajnalka

logopédus, fejlesztő pedagógus

11 óra/hét

Dr. Breier Mónika

pszichológus

kéthetente 4 óra (péntek 8.00- 12.00)

Lőrinczi Rita 

Somogyiné Szabó Ildikó

gyógypedagógus

gyermekvédelem

SNI gyermek ellátása  heti 2 óra

szükség szerint

???

szociális segítő

???

Kormosné Gábor Márta

pedagógus-hitoktató

csütörtökönként 15.00 – 15.30

3.3 Értekezletek,fogadóórák

Szülői értekezletek:

Időpont

                                                      Téma

2019.09. 17.

Összevont nevelési évnyitó szülői értekezlet, majd csoport szülői értekezlet.

Elmúlt nevelési év összegzése, új év feladatai, köznevelési törvény módosításai, pszichológus tájékoztatója, célok, tervek (csoport szinten is).

2020.03.

Beiskolázási szülői értekezlet a nagycsoportos korú (Katica, Pillangó) gyermekek szüleinek (iskolával egyeztetve), iskola/igazgató/tanítók bemutatása, majd a csoportonként a hátralévő programok, nyári óvodai élet megbeszélése.

2020. 04.

Csoport szülői értekezletek (Cica, Nyuszi) eltérő időpontban.

Eredmények, hátralévő programok, nyári óvodai élet.

A szülői értekezletek pontos időpontjáról a szülők minimum egy héttel korábban értesítést kapnak. A témákat az óvodapedagógusok a csoport/szülők ismeretében határozzák meg.

Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek,megbeszélések:

Időpont/határidő

Téma

Résztvevők

2019.09.03.

Nevelési év nyitó nevelőtestületi értekezlet

(dokumentáció (napló módosítása a nemzetiségi POK ajánlása alapján), nevelési év feladatai, köznevelési törvény módosításai, személyi változások, szülői értekezlet, felelősök)

      Nevelőtestület

2019.09.26.

alkalmazotti értekezlet

     NOKS ,konyhás

2019.10.30.

Aktuális feladatok. Továbbképzések ,nyílt napok tapasztalatainak megbeszélése.

      Nevelőtestület

2019.11.14.

Ovibúcsú, Mikulásváró, karácsonyi teendők megbeszélése.

      Nevelőtestület

2019.12.07.

Köznevelési tv. módoítása miatt adódó feladatok, készülés az ünnepekre

Alkalmazotti   közösség

2020.01.20.

Farsang, retro disco megbeszélése.

Nevelőtestület,    SZM

2020.02.11.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet, értékelések, tavaszi önértékelési feladatok kijelölése, ütemezése.

       Nevelőtestület

2020.02.13.

NOKS értekezlet, elégedettségmérés, feladatok.

      NOKS, konyhás

2020.03.11.

Márc.15-i ünnepség, tavaszi udvar szépítés , szülői értekezletek témájának megbeszélése,nyílt napok, beiskolázási terv(továbbképzés) elfogadása.

       Nevelőtestület

2020.04.14.

Csapatépítés,kihelyezett értekezlet, nevelés nélküli munkanap.

        Alkalmazotti

            közösség

2020.04.27.

Tavaszi ünnepek, anyák napja, gyerek nap megbeszélése.

         Nevelőtestület

2020.05.13.

Nagycsoportosok búcsúztatása, állatkerti kirándulás, nyári óvodai élet

         Nevelőtestület

2020.06.13.

Nyári zárás, takarítási munkálatok megbeszélése

      NOKS, konyhás

2020.06.18.

Éves munka értékelése, dokumentációs határidők rögzítése,beszámolók,szabadságolási terv. Óvodapedagógus pályázatok véleményezése.

         Nevelőtestület

2020.08.31.

Nevelési évzáró értekezlet (éves beszámoló elfogadása, következő nevelési év indításával kapcsolatos feladatok megbeszélése.)

         Nevelőtestület

Értekezletek pontos időpontját a vezető helyettes minimum 5 munkanappal előbb jelzi az érintetteknek. A tervezett időpontok változhatnak, sor kerülhet nem tervezett megbeszélésekre, értekezletekre is. Kihasználjuk az internet adta lehetőségeket is, e-mail –en keresztül is értekezünk szükség szerint.

Óvodapedagógusok fogadóórája:

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes óvodapedagógusok fogadó óráinak időpontja a csoportok hirdetőtábláin is ki van függesztve. (A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.)

Fogadóórák időpontja:

Név

Nap

Óra

Gálné Kara Boglárka

hónap első kedd

14.30-15.30

Hubacsek Edit

hónap utolsó kedd

15.30-16.30

Kain Melinda

Kreisz Zoltánné

hónap első kedd

hónap második szerda

15.30-16.30

15.30-16.30

Nebehaj Zsuzsanna

hónap első kedd

15.30-16.30

Nagyváriné R. Angelika

Előre egyeztetett időpontban, illetve szükség szerint munkaidőben.

Székelyné Kain Mária

hónap utolsószerda

 

Velmovszki Rozália

hónap második szerda

15.30-16.30

Lehetőség van egyéb időpont választására is, előzetes egyeztetés ez esetben szükséges.

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Velmovszki Rozália.

A logopédussal előre egyeztetett időpontban tudnak a szülők beszélni.

A pszichológus elérhetősége a faliújságon található.

3.4 Ünnepek, hagyományok

Ünnepeink,hagyományos programok,események:

2019.szeptember 17.

Magyar népdal napja

2019.szeptember 21. 

2019.szeptember 25.

Szüreti felvonulás (nagycsoportosok szereplése)

Pilisi Natúrpark átadó ünnepség, nagycsoportosok szerepelnek.

2019.szeptember 26.

Mesenap –dramatizálás.

2019.szeptember 27.

2019.szeptember 30.

2019.október 03.

Tűzriadó

Magyar népmese napja

Idősek köszöntése (nagycsoportosok)

2019.október  04.

Állatok világnapja

2019.október 23.

2019.november 07.

2019.november 13.               

Nemzeti ünnep (települési program, munkatársak)

Táncház, fotózás          

Egészségnap, előadás

2019.november 19.

Ovi-búcsú (közös ünnep a nagycsoportban)

2019.december 05. 

Mikulás váró a Művelődési Házban (óvónénik mesejátéka)

2019.december 06.

ovis Mikulás (csoportonként)

2019.december 13.

Luca nap

2019. december 19.

ovis karácsony (közös ünneplés a nagycsoportban)

2019.december 19.

Nagycsoportosok karácsonyi köszöntője az idősek klubjában

2019.december 01, 15

                      

adventi vasárnapok a klubban (óvónénik kézműves tevékenységet szerveznek)

2020. február

farsang a művelődési házban (nyílt), majd az óvodában (zárt)

2020.február 25.

Nagybőgő temetés     (munkatársak)

2020.március 14.

1848-as szabadságharc és forradalom ünnepe (nagycsoportban közösen)

2020. április

2020. április ?

húsvéti készülődés (csoportonként)

Jótékonysági retro disco (szülők –nevelők)???

2020.április 22.

Föld napja  virágültetés

2020.május 05-06

2020.május 10.

Anyák napja csoportonként

Madarak,fák napja

2020.május 29.

Gyermeknap az óvodában (nyílt)

2020.május 30.

Gyermeknap-családi nap a faluban (arcfestés, kézműveskedés)

2020 június 05.

Nagycsoportosok búcsúztatása

Csoport/óvoda szinten megemlékezünk a jeles napokról is: állatok világnapja, Márton nap, Mindenszentek, gyertyaszentelő, Mátyás, Sándor… Víz világnapja, Madarak –fák napja, stb.

4. PEDAGÓGIAI TERV

4.1 A 2019-2020. nevelési év kiemelt feladatai:

 • Pedagógus önértékelések 2019/2020-as nevelési évre tervezett feladatainak elvégzése. pedagógus önértékelése.

Önértékelésre kijelölt neve

Önértékelés tervezett ideje

Önértékelést végzi

Önértékelés típusa

Nagyváriné Radovics Angelika

   2020.02-03.

BECS, pedagógus

pedagógus

Dokumentáció elkészítése, kérdőívek, önfejlesztési, terv elkésztése a kézikönyvnek megfelelően.

 • Minősítési eljárások előkészítése/ lebonyolítása, majd a tapasztalatok összegzése, átadása. 2019-ben 2 óvodapedagógus jelentkezett, időpontot még nem tudunk. Amennyiben január-június közötti időpontot kapnak, akkor még ebben a nevelési évben kell előkészíteni, lebonyolítani az eljárásokat.

-portfóliók összeállítása, feltöltése az O.H. felületre, 2019.11.25-ig.

Név

Cél

Időpont

Gálné Kara Boglkárka

Ped. II.

nem ismert

Nebehaj Zsuzsanna

Ped. II:

nem ismert

Minősítési eljárásra még nem jelentkezett kollégák feladata:

- pedagógus portfólióhoz folyamatos anyaggyűjtés, önképzések, továbbképzések a témában.

-minősülő kollégák támogatása, segítése

- szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel

 • A Pedagógiai Program alapján végzett pedagógiai és adminisztrációs munka ellenőrzése.

Vezetői önértékelés során fejlesztési területként megjelölt. Beütemezett ellenőrzések következetes végrehajtása, kompetencia és teljesítmény alapú értékelés évenkénti elvégzése, önértékelési feladatok ütemezés szerint, nevelőtestület bevonásával. Tervek teljesülésének folyamatos ellenőrzése.

Elvárt eredmény: Hatékonyabb nevelőmunka, innovációk, reflektív nevelőtestület.

 •  Elégedettségmérés mérőeszközeinek kidolgozása (fenntartói, dolgozói), elégedettség- mérés  elvégzése, kiértékelése, adatok további felhasználása.

Intézményi önértékelés során fejleszthető területként megjelölt.

Elvárt eredmény :objektívebb,árnyaltabb intézményi önértékelés

 • Hatékony együttműködés a családokkal

A család elsődleges szerepének hangsúlyozása a nevelés során, közös programok szervezése: udvar rendbe tétele,szépítése, kirándulások, munkadélutánok, ovis „bál” szervezése. Szülői közösség bevonása az óvoda életébe .

A pedagógiai munkát segítők kooperatív foglalkoztatására törekvés folyamatos feladatunk.

A közösségi magatartás tudatosítását a teljes kollektívában folyamatos feladatnak tekintjük, melynek módszerei és eszközei a közös programok, közös ötletelések, pozitívumok kiemelése.Nevelőtestület javaslatainak megvitatása, szükséges módosítások végrehajtása feladatunk.

Elvárt eredmény: Hatékonyabb idő és emberi erőforrás felhasználás,elégedettebb alkalmazotti közösség.

 •  A lemaradó és tehetséges tanulók felkutatása, egyéni bánásmód hatékonyságának növelése, óvodapedagógusok fejlesztési javaslatainak összegyűjtése, hatékony együttműködés a fejlesztő pedagógussal. (Intézményi önértékelés alapján kiemelt feladat)

- Alapozó mozgásterápia megismerése, bevezetése (új kolléganő közreműködésével).-tavalyi év során nem valósult meg.

- Kapcsolattartás az SNI fejlesztést végző gyógypedagógusokkal.

- Önképzés autizmus témában, szakirodalom tanulmányozása, gyógypedagógus

   munkájának segítése , integrálás.

- Tehetséggondozás témában szakirodalom tanulmányozása, környékbeli jó gyakorlatok

        felkutatása, ötletgyűjtés. Saját csoportban tehetség ígéretek felkutatása, differenciálás.

  Elvárt eredmény:Tehetség ígéretek kibontakoztatása, lemaradók felzárkóztatása.

 • 11 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok:

-          Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a  

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására .Műanyag pohár mentes gyermeknap.

-          Nemzeti identitástudat kialakításának, fejlesztésének tudatosabb tervezése (népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés).

-          Szlovákiai magyar óvoda elérhetőségének felkutatása, szlovák nemzetiségi hagyományok megismertetése, megőrzése.

 • Köznevelési törvény módosításából adódó feladatok

-információk gyűjtése

-szülők tájékoztatása

-részben osztott középső-nagycsoport szervezése

-iskolaköteles ,de még nem iskolaérett gyermekek szüleinek segítése a  felmentési kérelem elkészítésében

-együttműködés a gyógypedagógusokkal, szakszolgálattal, pszichológussal

4.2  További céljaink, feladataink:

 • Az emberi és tárgyi erőforrás folyamatos nyomon követése.
 • Szervezetfejlesztés, közösség építés, új kolléga-óvodapedagógus- beilleszkedésének segítése.
 • A nyugdíjas kollégákkal való kapcsolat fenntartása.
 • Nyugdíjba vonuló óvodapedagógus kolléga elbúcsúztatása, 40 éves jubilálásának megünneplése augusztusban.
 • Fejlesztő és terápiás foglalkozások megszervezése (logopédia,gyógypedagógia).
 • Pszichológiai tanácsadás, iskolára felkészítő foglalkozások megszervezése, tárgyi eszközök biztosítása,rendszeres konzultáció.
 •  Szociális segítő szolgáltatás megszervezése.
 • Mérések, értékelések elvégzése, tervező munkában való felhasználása.
 • Intézményünk SNI gyermekének sikeres fejlesztő tevékenységek szervezése, hatékony 

kommunikáció működtetése a szakemberekkel, szakértői vizsgálatok kérése ősszel, és  

      januárban, illetve szükség szerint .Az esetleges változások nyomon követése, kollégák 

      tájékoztatása.

 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területeinek értékelése.
 • Óvodapedagógus pályázat kiírása, beérkező pályázatok véleményezése, döntés.
 • Intézmény szabályzó dokumentumainak felülvizsgálata, szükség esetén módosítása (SZMSZ, adatkezelés szabályozása, munkaköri leírások, HOPP,..)
 • Alkalmazottak tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról, pl.: Köznevelési Törvény és végrehajtási rendeletei .
 • Szülők tájékoztatása (őket érintő jogszabályok,azok változásai, házirend, SZMSZ, ellenőrzések őket érintő eredményei, saját gyermekük fejlődése
 • Sikeres pályázat esetén játszótéri eszközök telepítési munkálatainak megszervezése, baleset megelőzés.
 • Munkadélután szervezése.

5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a rendelkezik.

5.1 Törvényességi ellenőrzés:

Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek, és feleljenek meg a törvényi előírásoknak.

5.2 Tanügy igazgatási ellenőrzés:

- felvételi- mulasztási napló

- orvosi igazolások

- szakvélemények

- étkezési létszámkartonok

- személyi anyagok

- egészségügyi könyvek

- csoportnapló /gyermek adatok, tankötelessé váló gyermekek adatai, SNI-s bejegyzések/

5.3 Rendszeresen ismétlődő feladatok
Végzi: pedagógiai asszisztens, óvodavezető-helyettes, óvodavezető
Ellenőrzi: óvodavezető-helyettes, óvodavezető, pedagógiai asszisztens

-  változás jelentés, szabadságolások jelentése

- létszám kartonok készítése

- bérletek

- jelenléti ívek, összegyűjtése,

- munkaidő koordinálása

-  KIR-ben pedagógusok, nem pedagógusok változásainak regisztrálása

-  KIR-ben gyermekek mozgásának (távozásának, érkezésének) nyomon követése

Évente ismétlődő feladatok:

-          fogászati szűrés

-          felnőtt alkalmassági vizsgálat

-          pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság vizsgálat,felülvizsgálatok

-          tűzvédelmi oktatás, tűzriadó

-          3 és 5 éves gyerekek szűrése (gyógypedagógus-logopédus)

-          védőnő tisztasági ellenőrzés (3 havonta ,illetve szükség szerint)

Folyamatos napi feladatok:

-          jelenléti ív vezetése (óvónők, dajkák)

-          felvételi – mulasztási napló vezetése (óvónők)

      -     szabadságok vezetése (óvodavezető helyettes, óvodavezető)

-          csoportnapló, heti tervek, egyéni fejlesztési tervek, megfigyelések (óvónők)

Ellenőrzést végzi: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, pedagógiai asszisztens

5.4 Pedagógiai-szakmai munka ellenőrzése, értékelése

Vezetői ellenőrzés és értékelés irányuljon a közösségért tett arányos feladatvállalásra, a tevékenységekben megvalósuló tanulás tartalmi színvonalára, a pedagógusok összehangolt munkájára a mindennapok és ünnepek során, a felnőtt-gyerek szeretet kapcsolatára épülő óvodapedagógusi magatartásra, óvodapedagógusok-dajkák együttműködésére.

Mit?

Hogyan?

Hol?

Mikor?

Ki?

Csoportos éves nevelési tervek ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés

Minden csoportban

2019.

október

óvodavezető

A beszoktatás folyamata, szokásrendszer alakítása. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele.

Megfigyelés, elemzés, értékelés

Cica és Nyuszi

csoportban

2019. november végéig

2020.

április

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

Nyílt napok során az óvodapedagógusok felkészültségének, csoportok neveltségi szintjének megfigyelése

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Pillangó, Katica csoportok

Nyuszi csoport

2019. október végéig

tavasszal

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető

Óvodapedagógusok felkészültségének, mindennapi pedagógiai munka ellátásának megfigyelése.

Foglalkozás, tevékenység látogatása, dokumentumok elemzése, önértékelés

Pillangó, Cica, Katica Nyuszi csoportok

2020.03.

(minősítési időpontok függvénye)

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok

óvodavezető

Önértékelési tervben szereplő óvodapedagógus nevelő munkájának megfigyelése

Csoport látogatás, önértékelő beszámoló, dokumentumok ellenőrzése

önértékelési terv szerint

2020. január-február

BECS

+kijelölt óvodapedagógus

Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése, értékelése

Dokumentum elemzés, fejlettségmérő lapok, megfigyelések, mérések eredményei, elemzés, értékelés

2020 aug 31-ig 6.életévüket betöltő gyermekek –Pillangó és Katica  csoport

2020.

január 10.

óvodavezető

csoportok óvodapedagógusai

Egyéni fejlődés nyomon követése

Dokumentum elemzés, egyéni fejlettség mérő lapok, fejlesztési tervek

Cica Katica, Pillangó, Nyuszi csoportban

2020.június

óvodavezető, óvodavezető helyettes

Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátása, a hátrányos helyzet felismerése, a szükséges intézkedések megtétele

Dokumentum ellenőrzése, konzultáció

Minden csoportban

2019. szeptember 30 és 2020.május 31.

óvodavezető, gyerekvédelmi felelős

Gyermekcsoportok neveltségi szintje

Önértékelő beszámoló, az éves nevelési tervek

Minden csoportban

2020. július

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

A nevelési év értékelése

Dokumentum elemzés, az éves intézményi munkatervben kitűzött célok, feladtok és beszámolók figyelembevételével az eredmények és hiányosságok megállapítása

Minden csoportban

2020.június- július nevelési évet záró nevelési értekezleten szóban, majd megadott szempontok alapján írásban

óvodavezető

óvodavezető-helyettes

óvodapedagógusok

A technikai dolgozók feladatainak ellenőrzése

A dolgozók munkájának értékelése, munkamegosztás folyamata.

Minden csoportban

Három havonta.

óvodavezető-helyettes

Logopédus munkájának megfigyelése, ellenőrzése.

Dokumentum elemzés, foglalkozás látogatás

 

november

április

óvodavezető,

óvodavezető-helyettes

A konkrét dátumok a minősítési időpontok ismeretében kerülnek meghatározásra.

6. BEISKOLÁZÁSI TERV

Az előző -5 éves- továbbképzési program értékelése megtörtént, elkészült a 2018-2023 időszakra szóló önértékelési program, s annak első beiskolázási terve. A nevelési év során folyamatosan alakul, igyekszünk jelentkezni minden olyan számunkra hasznos továbbképzésre, konferenciára, mely a közelben kerül megrendezésre, ingyenes vagy kevés költséggel jár (POK szervezte képzések). A táblázat töltése folyamatos. A tanultak továbbadása házi továbbképzés keretein belül, a tudásmegosztás továbbra is fontos, szükséges.

A továbbképzési tervben előnyben részesítjük azokat a kollégákat, akiknek a továbbképzési ciklusuk szerint még nincs meg a 120 órájuk.

Elsőbbséget élveznek továbbképzésre való jelentkezésnél:

Név

Téma

Időpont- Helyszín

Gálné Kara Boglárka

Boldogságóra

Minősítés

Budapest

 Kain Melinda

Boldogságóra

Szlovák módszertani

Budapest

Budapest

Nebehaj Zsuzsanna

Minősítés

Budapest

Hubacsek Edit

Ovizsaru program

Szlovák módszertani

Esztergom

Budapest

Velmovszki Rozália

DIFER

Tatabánya  2019.11.13, 14, 28.

Kreisz Zoltánné

   

Nagyváriné Radovics Angelika

   
     


7. ESEMÉNYNAPTÁR, FELADATOK

SZEPTEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyerekek fogadása, beszokatás

folyamatos

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai assz.

Munkarend elkészítése

2019.09.27.

intézményvezető

SNI intézkedési terv elkészítése felülvizsgálata

2019.09.30.

intézményvezető

int. vez. helyettes

Jelenléti ívek elkészítése, kiosztása

2019.09.01.-majd folyamatosan havonta

pedagógiai assz.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2019.09.10.

intézményvezető

Értekezlet megtartása technikai dolgozóknak

2019.09. 30

int.vezető helyettes

Szülői értekezlet megtartása

2019.09. 17.

intézményvezető, óvodapedagógusok

Fakultatív programok iránti  igény felmérése

2019.09.25.

óvodapedgógusok, pedagógiai.assz.

Gyermekek adatainak ellenőrzése a KIR-ben, új gyermekek felvitele

folyamatos

intézményvezető, pedagógiai assz.

Dolgozók adatainak ellenőrzése, új dolgozó felvitele, statisztikai adatok töltése a dolgozóknál

2019.09. 30.

intézményvezető, pedagógiai assz.

Csoportnaplók megnyitása

2019.09.01.

intézményvezető

Felvételi mulasztási napló elkészítése

2019.09.01.

intézményvezető

Bejövő (óvodát kezdő) gyerekek mérése

folyamatos

óvodapedagógusok

Munkatervek elfogadtatása

2019.09.30.

intézményvezető

Munkaköri leírás elkészítése az új dolgozó részére

2019.09.02.

intézményvezető

Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolat felvétele

2019.09.10. majd folyamatosan, szükség szerint

intézményvezető

óvodapedagógusok

Kapcsolat felvétele a támogató szervekkel/Alapítvány, SZK/

2018.09.30.

intézményvezető

int.vezető helyettes

Gyermekvédelmi felelős munkaterve, HH, HHH, veszélyeztetett gyermekek felmérése

2019.09.20.

gyermekvédelmi felelős

Védőnői éves munkatervének megismertetése a dolgozókkal

2019.09.20.

int.vezető helyettes

Logopédiai munkaterv,felmérések, szülők tájékoztatása

2019.09.30.

logopédus, óvodapedagógusok

Hitoktatás igény felmérése

2019.09.20.

Pillangó és Katica csoport pedagógusai

Magyar népdal napja

2019.09.17.

H.E.

Natúrpark ünnepség

2019.09.25.

Katica csoportos óvodapedagógusok

Mesenapok munkatervének elkészítése, első mesenap megszervezése.

2019.09.20.

Mesefelelős

Dokumentumok aktualizálása, szülők tájékoztatása, honlapra feltöltése.

2019.09.15.

Nevelőtestület, ped.assz.

Ingyenes óvodai étkeztetésről szülők tájékoztatása, nyilatkozatok összegyűjtése.

2019.08.31. és utána folyamatosan

pedagógiai asszisztens

Térítési díjak beszedéséhez szükséges névsorok frissítése, kedvezmények , határozatok ellenőrzése.

2019.09.01.

pedagógiai asszisztens

Szüreti felvonulás ,előtte szülők tájékoztatása, műsor összeállítása, nemzetiségi ruhák előkészítése, szervezési feladatok, 

2019.09.21.

Katica csoportos óvodapedagógusok, dajka

Családlátogatások.

folyamatosan

Cica és Nyuszi csoportos óvodapedagógusok, illetve új gyermek érkezése esetén Pillangó és Katica is.

Nevelő-oktató munkához szükséges anyagok beszerzése

folyamatosan,szükség szerint

intézményvezető

int.vezető helyettes pedagógiai asszisztens

Tisztasági szűrés

védőnő munkaterve alapján

védőnő

Tűz- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, kapcsolat felvétele a tűzvédelmi felelőssel

2019.09.30-ig

(2019.09.27.)

intézményvezető

Kapcsolat felvétele a községi gyermekvédelmi felelőssel

2019.09.03.

intézményvezető, gyermekvédelmi felelős

Pedagógus önértékelés lebonyolítása

2019.09.16.

BECS

2018-2019 évi intézményi beszámoló elkészítése

2019.09.15.

intézményvezető

Logopédiai szűrések (3 és 5 évesek) , 2020-ban iskolakötelesek szűrésének elvégzése, egyeztetés a szülőkkel, óvodapedagógusokkal

2019.09.30.

logopédus-gyógypedagógus

Fogorvosi szűrés, névsorok elkészítése, szülők tájékoztatása

2019.09.23.

pedagógiai asszisztens, óvodapedagógusok

SNI, BTM felülvizsgálati kérelmek jelentése a szakszolgálatok felé

2019.09.30.

intézményvezető

Boldog óvoda:A hála gyakorlása

2019.09.30.

G.K.B.     K.M.

A lemaradó, felzárkóztatásra szoruló gyerekek beazonosítása, fejlesztési terv elkészítése

2019.09.

KBI munkacsoport,óvodapedagógusok

A hátrányos, halmozottan hátrányos gyerekek beazonítása, szükség szerint családlátogatás

2019.09.30.

gyermekvédelmi felelős

Szlovák mondatmodellek összegyűjtése és beillesztése a nevelési tervekbe, csoportnapló szlovákul is kötelező elemeinek elkészítése

2019.09.10.

szlovák munkacsoport

 

OKTÓBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Statisztikai létszámjelentés, KIR statisztika, közzétételi lista frissítése, egyeztetés a szociális osztállyal, gyermekjóléttel

2019. 10. 15.

intézményvezető, ped. asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Tehetségfejlesztő programok megszervezése állatok témában

2019.10.04.

KBI munkacsoport

Tehetséggondozás ötletek,felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztésének megszervezése.

2019.10.10.

intézményvezető, KFIGyS munkacsoport

Nyílt nap Katica csoport

2019.10.17.

óvodapedagógusok

Szlovákos főiskolai hallgató fogadása

2019.10.11.

K.M.

Fogadó órák kiírása, megtartása

2019.10.30-ig

óvodapedagógusok

Idősek köszöntése-szülők tájékoztatása, nemzetiségi ruhák előkészítése, műsor

2019.10.03.

Katica csoport dajkája, óvodapedagógusai.

Udvar szépítése, rendezése szülőkkel közösen

2019.10.05.

/esőnap: 10.12./

SZ.M.tagok

intézményvezető

Csoportnaplók, kötelező dokumentumok, éves tervek ellenőrzése

2019.10.02.

intézményvezető, int. vez. helyettes

Gyermekek fejlődésének mérése, anamnézis felvétele   

folyamatosan PP szerint

óvodapedagógusok

Egészségügyi könyvek ellenőrzése

2019.okt.15.

pedagógiai asszisztens

Udvari játékok állapotának ellenőrzése

2019.10. 05.

int.vez. helyettes

Október 23. koszorúzás

2019.10.23.

dolgozók

Mesenap 

2019. 10.27-ig

mesefelelős

Honlap aktualizálása, frissítése

folyamatos

int.vez. hely, ped.assz.

Nyílt nap Pillangó csoportban

2019.10.31.

óvodapedagógusok, dajkák

Koszorúk készítése, óvónénik sírjának meglátogatása, gyertyagyújtás (Pillangó - és Katica csoport)

2019.10.26.

óvodapedagógusok

Adatvédelmi  nyilatkozatok ellenőrzése, pótlása

2019.10.31.

pedagógiai asszisztens

HACCP oktatás egyeztetése a fenntartóval

2019.10.10.

pedagógiai assz.

Tűz és munkavédelmi oktatás megtartása

2019.10.30.-ig

intézményvezető

Vezetői ellenőrzések lebonyolítása

2019.10.31.

intézményvezető

Minősítéssel kapcsolatos feladatok, óvodapedagógus portfóliók dokumentumainak áttekintése

2019.10.31.

intézményvezető, érintett óvodapedagógusok

Továbbképzések miatti távollét miatt munkarend módosítása

folyamatos

intézményvezető

Dolgozók védő- és munkaruha készletének ellenőrzése, betervezett munkaruha vásárlása

2019.10.20.

pedagógiai asszisztens

Boldog óvoda :Az optimizmus gyakorlása

2019.10.31.

G.K.B.    K.M.

NOVEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Iskolai látogatás az első osztályban

iskolai nyílt nap időpontja

V.R.

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő fogadóórái

Szociális segítő ?

?

Táncház, fotózás

2019.11.07.

intézményvezető

Egészségnap

2019.11.13.

H.E.

Portfóliók befejezése (PDF), feltöltése

2019.11.20.

2019.11.25.

intézményvezető, érintett pedagógusok G.K.B. N.Zs.

Téli zárásról igényfelmérés  készítése, szükség esetén ügyelet szervezése

igényfelmérések 2019.11.30-ig

pedagógiai asszisztens

Minőségi kereset-kiegészítés elosztása a fenntartó jóváhagyásával /2%/

2019.11.30.

/óvodavezető, óvodavezető-helyettes/BECS

Költségvetéshez, bérek, változások  

2019.11.30.

intézményvezető

Ovibúcsú szervezése, műsor összeállítása, vásárfia készítése, teremrendezés…

2019.11.21.

int.vez.helyettes, dajkák, óvodapedagógusok

Adventi vásárra (2019.12.01.) készülődés (barkácsoláshoz ötletelés, anyagbeszerzés, előkészítés, szülők tájékoztatása)

folyamatos

óvodapedagógusok

Mikulásváróra mese keresése, próbák, eszközök, kellékek, jelmezek elkészítése

2019.11.10-től

mesefelelős, óvodapedagógusok

Ovi búcsúra meghívók küldése

2019.11.11.

pedagógiai asszisztens

Nevelés nélküli munkanap (12.07.),értekezlet, szükség esetén ügyelet megszervezése, szülők értesítése

2019.11.22.

intézményvezető, int.vez.helyettes, ped.asszisztens

Mikulás ajándékok beszerzése, egyeztetés a Mikulással.

2019.11.30.

intézményvezető, int. vez. hely.

Fogadó órák

2019.11.30-ig

óvodapedagógusok

Betlehemes eszközök átnézése, szerepek kiosztása, hiánypótlás

2019.11.30.

mesefelelős,segítője

Továbbképzések miatti távollét miatt munkarend módosítása

folyamatos

intézményvezető

Boldog óvoda:Társas kapcsolatok ápolása

 

G.K.B.    K.M.

     

DECEMBER

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Selejtezés, előkészület a leltárra

2019.12.20.

pedagógiai asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Szociális segítő fogadóórái

?

?

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Iskolaköteles gyermekek szüleivel egyeztetés, szükség esetén segítségnyújtás a kérelem kitöltésében

2019.12.20.

érintett óvodapedagógusok, intézményvezető

Költségvetés előkészítése, jubilálás tervezése,bérek elkészítése a költségvetéshez, soros ugrások, minimálbér változásának, tárgyi eszközök beszerzése

2019.12.20.

intézményvezető, int. vez. helyettes,ped.assz.

Téli zárásról szülők ismételt értesítése, szükség esetén dolgozók beosztása ügyeletre

2019.12.09.

pedagógiai asszisztens

int.vez.helyettes

Átsorolások, soros ugrások előkészítése

2019.12.20.

intézményvezető

O.H. felületen minősítési időpontok figyelemmel kísérése, érintettek tájékoztatása

2019.12.15-től

intézményvezető

Ünnepségek:

-Mikulás váró: jelenet, eszközök,

jelmezek, tájékoztatás

-Ovi Mikulás: tájékoztatás, ajándékok

-Luca nap: ruha előkészítése

-Ovis Karácsony: betlehemes jelenethez eszközök, nagycsoport berendezése, fenyőfa vásárlása, díszítés, Katica csoportos gyerekek csoportba osztása

2019.12.05.

2019.12.06.

2019.12.13.

2019.12.19.

mesefelelős, óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

Katica csoport óvodapedagógusai,dajka

óvodapedagógusok

mesefelelős

Adventi vasárnapok: óvodapedagógusok beosztása, barkácsoláshoz anyagok vásárlása, előkészítése, szülők tájékoztatása(egyeztetés a műv.házzal, iskolával)

2019.12.01?

2019.12.15?

óvodapedagógusok

Fogadóórák

2019.12.20-ig

óvodapedagógusok

Rászoruló családoknak ruha-, játékgyűjtés, osztás

2019.12.20.

gyermekvédelmi felelős

Meghívók kiküldése (karácsonyi ünnepség)

2019.12.09.

pedagógiai asszisztens

„Karácsonyozás” –dolgozók részére

2019.12.18.

int. vez. helyettes

Iktatókönyv lezárása

2019.12.31.

intézményvezető

Tisztasági szűrés

2019.12.20.

védőnő

Növények világos helyre vitele (zárás idejére)

2019.12.20.

dajkák

Boldog Óvoda:Boldogító jócselekedetek

2019.12.21.

G.K.B.,K.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUÁR

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Irattárazás, éves irattár és iktatás előkészítése

2020.01.06.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

előjegyzésbe vettek felvétele

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő fogadóórái

?

?

KIR- ben adatok frissítése

2020.01.10.

intézményvezető, ped.a.

Farsang, retro disco megbeszélése

2020.01.15.

nevelőtestület, SZM

O.H.felületen  2020-as elvárások rögzítése

2020.01.31.

BECS

O.H.-hoz  tankötelezettség alóli felmentés  szülők általi benyújtása elektronikus úton, pedagógiai, fejlesztő pedagógusi, gyógypedagógiai , pszichológiai vélemények elkészítése,csatolása, szülők segítése igény szerint.

2020.01.14.

Katica és Pillangó csoport óvodapedagógusai, logopédus/fejlesztő pedagógus, pszichológus

SNI, BTM felülvizsgálati kérelmek jelentése a szakszolgálatok felé.

2020.01.31.

Pillangó ,Katica csoport óvodapedagógusai, logopédus/fejlesztő p.

Leltár egyeztetés

2020.01.20.

pedagógiai asszisztens

Költségvetés tervezet elkészítése

2020.01.22.

intézményvezető

Éves szabadságok egyeztetése

2020.01.20.

intézményvezető

Fogadóórák

2020.01.31.

óvodapedagógusok

Mesenap

2020.01.31.

mesefelelős, segítője

Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok megszervezése

2020.01.20.

pedagógiai asszisztens

A törvényi változások megismerése,

feldolgozása, munkatársak tájékoztatása

2020.01.12.

intézményvezető

Nevelő-oktató munkát segítők átsorolása az új minimálbér, garantált bérminimum alapján.

2020.01.10.

intézményvezető

Sorosan ugrók átsorolása, Pedagógus II. fokozatba lépett óvodapedagógus átsorolása

2020.01.10.

intézményvezető

Jótékonysági „bál” az óvodáért- időpont egyeztetés, szervezés

2020.01.30.

intézményvezető, SZM tagok, int.vez.hely.műv.ház . igazgató

Farsangi bál időpontjának egyeztetése

2020.01.10.

intézményvezető int.vez.hely.műv.ház . igazgató

Gyermekvédelmi éves beszámoló elkészítése 2019 évről

2020.01.15.

gyermekvédelmi felelős

Boldog Óvoda: Célok kitűzése és elérése

2020.01.31.

K.M.,G.K.B.

 

FEBRUÁR

FELADAT,ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodai dokumentumok ellenőrzése

(tanügy igazgatási)

2020. febr. 28.

intézményvezető

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/gyógypedagógus

Logopédiai szűrések folytatása, egyeztetés az óvodapedagógusokkal,szülőkkel

 

logopédus/gyógypedagógus

Pedagógus önértékelés indítása

2020.02.05.

BECS

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő fogadóórái

   

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet, alkalmazotti értekezlet.

2020 .02.14.

Intézményvezető helyettes, intézményvezető

Féléves nevelőmunkák kiértékelése írásban

2020.02.17.

óvodapedagógusok

Farsangi készülődés, bál a Művelődési Házban és az óvodában

2020.02

óvodapedagógusok, dajkák, ped.assz.

Nyári szabadságolási terv előkészítése

2020.02.15.

pedagógiai asszisztens, int.vez.helyettes

Igényfelmérés a nyári takarítási szünetről

2020.02.05.

pedagógiai asszisztens

Nyári takarítási szünetről a szülők tájékoztatása

2020.02.15.

int.vez.helyettes, pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2020.02.28-ig

óvodapedagógusok

Mesenap

2020.02.28.

mesefelelős, segítője

Csoportlátogatások, óvodapedagógusok, dajkák, ped. assz. munkájának megfigyelése, tapasztalatok megbeszélése

a megbeszélt ütemezés szerint

BECS

Manóvilág: Bohóc, arcfestés

farsangi programokhoz igazítva

intézményvezető

Fejlődési naplók ellenőrzése

2020.02.28.

intézményvezető

Minősítés feltételeinek megismerése, megismertetése a pedagógusokkal

2020.02.28.

intézményvezető

Bőgő temetés, óvodai szinten is „megrendezzük” , szlovák hét szervezése

2020.02.25.

szlovák munkacsoport

Boldog óvoda:Megküzdési stratégiák

2020.02.28.

G.K.B.,K.M.

MÁRCIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Márc. 15-i ünnepély

2020.03.14.

Katica csoportos óvodapedagógusok, dajka

Nagybőgő temetés

2019.03.05.

Óvoda dolgozói

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő  fogadóórái?

   

Tisztasági szűrés

2020.03.14.-ig

védőnő

Nyílt nap megszervezése, szülők értesítése,logopédussal egyeztetés

2020.03.31-ig

Nyuszi csoport óvodapedagógusok, ped. assz. ,dajka

„Beiskolázási” szülői értekezlet

egyeztetés az iskolával

Katica és Pillangó csoportos óvodapedagógusok

Utazási igazolványok nyomtatása

2020.03.20.

pedagógiai asszisztens

Udvari játékok állapotának ellenőrzése

2020.03.25.

int.vezető helyettes

Udvar szépítésének megszervezése, egyeztetés az SZM tagjaival

2020.03.31.

int.vez.helyettes

SZ M

Mesenap:

2020.03.31.

mesefelelős

Nagycsoportosok fejlettség mérése

2020.03.31.

Katica és Pillangó csoportos óvodapedgógusok

Óvónők által vezetett dokumentumok

ellenőrzése

2020.03.31.

int.vez.helyettes

Nevelőtestületi értekezlet: önértékeléssel kapcsolatos teendők, előttünk álló /beiskolázási terv (2020-2021)elkészítése ,továbbítás a fenntartónak

2020.03.13.

intézményvezető, nevelőtestület

Óvodai beíratásról, nyílt napokról (leendő óvodások számára)szülők tájékoztatása (hirdetőtáblák, honlap, P.H.,rendelő)

2020.03.19.

intézményvezető

Bogárháton bemutató – egyeztetés

2020.03.25-ig

intézményvezető

Minősítési eljárásra történő jelentkezések kezdeményezése

2020.03.31.

óvodapedagógusok

Kirándulás a szülőkkel – gyerekekkel

Tavaszváró séta?

2020.03.31.

int.vez.helyettes

Fogadóórák

2020.03.31.

óvodapedagógusok

Jótékonysági retro disco szervezése, előkészületek…

2020.03.31.

nevelőtestület, SZ.M.

Boldog Óvoda:Apró örömök élvezete

2020.03.31.

G.K.B.,K.M:

Tehetségfejlesztő programok megszervezése Víz világnapja témában

2020.03.22.

K.B.I. munkacsoport

 

ÁPRILIS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Tüdőszűrés megszervezése

2020.04.05.

pedagógiai asszisztens

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Szociális segítő fogadóórái

   

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Húsvéti készülődés, ajándék vásárlása

2020.04.12.

óvodapedagógusok, intézményvezető

Néprajzi kiállítás az ünnephez kapcsolódóan

 

szlovák munkacsoport

Buszrendelés (Állatkert)

2020.04.10.

pedagógiai asszisztens

Beíratási dokumentumok (felvételi előjegyzési napló, beleegyező nyilatkozatok) előkészítése.

2020.04.18.

pedagógiai asszisztens

Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése

 

intézményvezető

Védőnőtől,lakcím nyilvántartóból névsor kérése(új gyerekekről)

2020.04.15.

intézményvezető

Csapatépítés

2020.04.

nevelőtestület

Minősítő eljárásra történő jelentkezések rögzítése az informatikai felületen.

2020.04.15.

intézményvezető

Tavaszi ünnepek, programok megbeszélése (Kocs-Kesztölc találkozó időpont?)

2020.04.10.

nevelőtestület

Mesenap:

2020.04.31.

mesefelelős

Iskolalátogatás, ill. tanító néni látogatása az óvodában

egyeztetés szerint

Katica és Pillangó csoportos óvodapedagógusok

Udvarszépítés a szülőkkel

időjárástól függően

SZM tagok, int. vez.

Anyák-napi készülődés: meghívók, díszítés, műsor összeállítás, ajándék, videofelvételről egyeztetés

2020.04.25.

óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens

Óvodai beiratkozás

2020.04.23-24.

intézményvezető

Fogadóórák

2020.04.30-ig

óvodapedagógusok

Retro disco

egyeztetés alatt

SZ.M. , intézményvezető, műv.ház igazgató

Boldog Óvoda: A megbocsátás gyakorlása

2020.04.30.

K.M.,G.K.B.

 

MÁJUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Édesanyák, nagymamák köszöntése

2020.05.05- 06.

óvodapedagógusok, dajkák

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint: hétfő, szerda, péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

pszichológus

Szociális segítő fogadóórái

   

Idősek köszöntése anyák napján

2020.05.06.

Katica csoportos óvodapedagógusok

Gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatásának, állatkerti kirándulásnak a megbeszélése

2020.05.15.

nevelőtestület

Szlovák óvodapedagógiai szakmai nap

2020.05.15?

intézményvezető

Óvodában maradók névsorának elküldése a jegyzőnek?

2020.05.25.

intézményvezető

Jegyzőnek jelentés küldése a beiratkozók- és a nemzetiségi nevelést igénylők létszámáról .

2020.05.25.

intézményvezető

Gyermeknap megszervezése, megtartása

2020.05.29.

óvodapedagógusok,dajkák

Falusi gyermeknap, családi nap

2020.05.30.

intézményvezető

Óvodai felvételi határozatok elkészítése, megküldése

2020.05.31.

intézményvezető

Nyári szabadságolási terv elkészítése.

2020.05.22.

int.vez.helyettes

Pedagógus igazolványok igénylése (ha addig nem lesz új)

2020.05.20.

pedagógiai asszisztens

Fogadóórák

2020.05.29-ig

óvodapedagógusok

Óvodapedagógus pályázat kiírása

2020.05.31.

intézményvezető

Boldog óvoda: Fenntartható boldogság

2020.05.31.

K.M.,G.K.B.

 

JÚNIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Iskolába menők búcsúztatása

2020.06.05.

óvodapedagógusok,dajkák, ped.assz.

Fejlettség mérések, fejlődési naplók

2020.06.30.

óvodapedagógusok

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások

órarend szerint :hétfő, szerda,péntek

logopédus/fejlesztő pedagógus

Hittan foglalkozások

csütörtökönként 15.00-15.30-ig

hitoktató

Pszichológus foglalkozásai

előjegyzés alapján, két hetente péntek

B.M. pszichológus

Pedagógusnap (meghívók átadása)

2020.06.

intézményvezető

Állatkerti kirándulás (útvonal, szülők értesítése, párok beosztása…)

2019.06.08.

int. vez. , pedagógusok

Csoportnaplók ellenőrzése, tanulási tervek  megvalósulásai, értékelések

2020.06.30.

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet , alkalmazotti értekezlet (nyári óvodai élet )

2020.06.12.

intézményvezető,

 int. vez. helyettes

Nyári karbantartási feladatok, takarítás közvetlen előkészítése

2020.06.19.

intézményvezető,

int. vez. helyettes

Nyári napirend összeállítása

2020.06.15.

óvodapedagógusok

Szükség esetén ügyelet megszervezése

2020.06.15.

intézményvezető

Nyári munkarend elkészítése

2020.06.05.

int.vez.hely, intézményvezető

Fogadóórák (igény esetén)

2020.06.30-ig

óvodapedagógusok

Óvodapedagógus pályázatok  véleményezése,döntés.

2020.06.26-ig

óvodapedagógusok

Tisztasági szűrés

2020.06.20-ig

védőnő

Boldog óvoda: Testmozgás

2020.06.26.

G.K.B.,K.M.

 

JÚLIUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Óvodapedagógusi beszámolók, munkacsoportok,logopédus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus beszámolója

2020.07.15.

érintettek

Karbantartási munkák, takarítási munkálatok, udvari játékok ellenőrzése, szükség esetén selejtezés.

2020.07.01-26

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Nyári óvodai élet, összevont csoport szervezése,munkarendek összeállítása.

2020.07.19-ig

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Eszközök ellenőrzése, hiányzó eszközök beszerzése

2020.07.31.

intézményvezető,

 int.vez. helyettes

Augusztusi munkarend elkészítése

2020.07.15.

int.vez. helyettes

Tanfelügyeletbe bekerült pedagógusok értesítése.

2020.07.31.

intézményvezető

 

AUGUSZTUS

FELADAT, ESEMÉNY

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

FELELŐSÖK

Új gyermekek beszoktatásának előkészítése, jelek ellenőrzése, pótlása.

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Óvodába nem jelentkező –óvodaköteles – gyerekek felkutatása a körzetben, jegyző értesítése

2020.08.21.

intézményvezető

Új gyermekek beszoktatása fokozatosan, férőhely függvényében

folyamatos

új csoport leendő óvodapedagógusai

Csoport névsorok elkészítése

2020.08.29.

intézményvezető

KIR-ből kivenni az iskolába menőket

2020.08.31.

intézményvezető, pedagógiai asszisztens

Adminisztrációs feladatok elvégzése
(szerződések, étkezési kartonok, csoportnaplók, felvételi mulasztási napló fejléce, szülői nyilatkoztatok beszedése, naplók lezárása, új naplók, névsorok nyitása)

2020.08.31.

intézményvezető, pedagógiai asszisztens

Csoportszobák berendezése, díszítése

2020.08.25.

óvodapedagógusok

Éves intézményi beszámoló lezárása, megküldése a nevelőtestületnek, fenntartónak, elfogadás után közzététel a honlapon.

2020.08.31.

intézményvezető

Éves munkatervek bekérése logopédustól, gyermekvédelmi felelőstől,munkacsoportoktól

2020.08.31.

intézményvezető, logopédus, gyermekvédelmi felelős

Éves munkaterv előkészítése, elküldése a pedagógusoknak

2020.09.13.

intézményvezető

Nevelési évet záró értekezlet

2020.08.26.

intézményvezető

Kenyérszentelés, aug.20.i ünnepség

2020.08. 19.

dolgozók

Tűzriadó időpontjának egyeztetése a helyi ÖTE vezetőjével, jelzés a katasztrófavédelemnek.

2020.08.31.

intézményvezető

Nyugdíjba vonuló kolléga búcsúztatása, jubileum ünneplése

2020.08.

intézményvezető, H. E.


 

A munkaterv mellékletei:

 •  Önértékelési  program, éves terv 2015-2020 (2019-2020)
 • Gyermekvédelmi munkaterv 2019-2020
 • Logopédus éves munkaterve 2019-2020
 • Védőnő munkaterve a 2019-2020
 • Mesefelelős munkaterve 20198-2020
 • Munkacsoportok munkatervei (K.B.I.., Szlovák)
 • Intézményi önértékelés évente vizsgálandó területei

Intézményi önértékelés szerint évente vizsgálandó területek

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

1.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

       

2.

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

       

3.

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

       

4.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

5.

Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

       

6.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

       

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

- helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei

       

-esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések

       

- 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvoda-pedagógus, pedagógiai munkát segítők)

       

-neveltségi mutatók.

       

7.

Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

       

8.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

       

Sz

Elvárás/vizsgált terület

Megvalósult

Nem valósult meg

Megvalósítás helye

Megjegyzés (sikertelenség oka)

9.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

       

10.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

       

11.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

       

12.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.

       

13.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

       

Készült: Kesztölc, 2020……..