Kesztölci Óvodáért és Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

Módosítás: 2014. 08. 31., vasárnap 11:33
Készült: 2014. 08. 05., kedd 09:57

 

Az Alapítvány tartós, közérdekű céljai:

Kesztölc Kiserdei Óvodájába járó gyermekek részére

- Az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása,

- Az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása,

- Egészséges óvodai környezet megteremtése, a gyerekek egészségvédelme, testi nevelése, a sporttevékenység népszerűsítése és ezekkel összefüggésben az egészséges életmód eszköztárának bővítése,

- Hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása, az ellátás feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához,

- Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, a gyermekek képességeinek fejlesztése az informatika segítségével, számítástechnikai eszközök és programok beszervezésével,

- Az óvodai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása,

- Az óvoda szlovák kisebbségi nevelési feladatait, programjának színvonalasabb megvalósítását elősegítő feltételrendszerek támogatása,

- az Alapítvány szerepet vállal és anyagilag támogat minden olyan kezdeményezést, amely a gyermekeket körülvevő természeti és épített környezet rehabilitációját, a tárgyi eszközök és berendezések javítását, felújítását, korszerűsítését, gazdagítását szolgálják,

- A család és az óvoda partnerkapcsolatának ápolása, együttműködési formáinak kiterjesztése,

- Környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása,

- A működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása,

- Anyagi hozzájárulás nyújtása a gyermekek nevelésével foglalkozó felnőttek szakmai ismereteinek bővítése érdekében,

- Kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal, egyesületekkel és Kesztölc község Önkormányzatával.

Az alapítvány az Önök segítsége nélkül nem tudná támogatni az óvoda nevelő munkáját, ezért ezúton is köszönetet mondunk valamennyi támogatónknak. Segítségükre a jövőben is számítunk és számítanak az óvodás gyermekek!

Alapítványunk számlaszáma: Duna Takarék Zrt. 58600472-11048826

 Kérjük, hogy gondoljanak a Kesztölci Óvodáért és Óvodásaiért alapítványra, ha adójuk 1%-ról rendelkeznek illetve bármilyen más formában a segítségünkre lehetnek.

Adószámunk: 18617955-1-11

Köszönjük az óvodás gyermekek és az óvoda dolgozói nevében!