Bemutatkozás

Módosítás: 2014. 09. 01., hétfő 18:36
Készült: 2014. 08. 04., hétfő 19:24

hutomagnes

Óvodánk Komárom-Esztergom megyében, Kesztölc községben található. A 2700 lakosú településünkön 1935-től működik óvoda. Az óvoda a község közepén, mégis csendes, elkülönített helyen épült, a Pilis hegység tövében a természet lágy ölén. Az óvoda közelében patak, kiserdő van, ezért is választottuk a Kiserdei Óvoda nevet.

A jelenlegi óvoda 1964-ben a község lakosságának összefogásával épült, három csoporttal. 1981-ben 4 csoportossá bővítették. Kesztölc lakosságának jelentős része szlovák nemzetiségű, illetve rendelkezik szlovák gyökerekkel, ezért intézményünk szlovák nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. A nemzetiségi önkormányzattal, az általános iskolával és a helyi pávakörrel karöltve törekszünk a hagyományok ápolására, megőrzésére.

Óvodánk 4 csoportja 100 gyermek ellátását biztosítja. A gyermekek általában 3 éves korban kerülnek óvodánkba. A csoportok szervezésénél a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét, és a szülők igényeit vesszük figyelembe. Négy osztott csoportunk van. A csoportszobákhoz 3 mosdó tartozik, a két kiscsoport közös mosdót használ, a középső és nagycsoport külön mosdóval rendelkezik.

Az óvoda udvara hatalmas 6 143 m2. Rendezett, parkosított és szelektált. Két játszóudvar van kialakítva. Egy a 3-4 éves korosztály számára, egy pedig az 5-7 éves korosztály számára megfelelő méretű eszközökkel van felszerelve. Az udvar felszereltsége jó, a játszótéri eszközök 2009-ben lettek uniós előírásoknak megfelelően telepítve.

Nevelőtestületünk a helyi igények, lehetőségek figyelembevételével adaptálta a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programot, ezt egészíttettük ki a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés irányelveiből adódó feladatokkal. Legutóbb 2013 nyarán vizsgáltuk felül és dolgoztuk át.

Nagy hangsúlyt helyezünk a mással nem helyettesíthető játékra. Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek nevelését. Ezt a feladatot csak a szülőkkel szorosan együttműködve tudjuk megvalósítani. Másik fontos feladatunk az egészséges életmódra nevelés és a gyermekek edzettségének fejlesztése.

 

A komplex foglalkozások lényege:

A foglalkozásokat probléma centrikusság és egy-egy vezető szempont megléte jellemzi. Egy téma köré tervezzük a tevékenységeket, egy „foglalkozáson” belül lehet ének-zene-tánc, matematikai ismeret, testnevelés, mese-vers, szlovák, vizuális tevékenység is. Fontos, hogy a témát több oldalról, minél több érzékszervet bevonva, játékosan dolgozzuk fel.

Óvodánkban nincs kifejezetten szlovák nyelvi foglalkozás, a mindennapi életbe beágyazva, a többi tevékenységhez kapcsolódva tanulják a gyerekek a nyelvet. Minden esetben két nyelven köszönünk (napszaknak megfelelően), a mindennapos testnevelés alkalmával sok mondókát, dalt tanulunk szlovákul is, amelyekhez mozgás is társul. A komplex kezdeményezések alkalmával az éppen adott témához kapcsolódó szlovák vers, dal, mondóka vagy kifejezés szerves része a kezdeményezéseknek, a gyerekeknek természetes, ha szlovákul szólunk hozzájuk, nem kötik a szlovák nyelvet egy tevékenységhez, foglalkozáshoz. A gondozási- és munkatevékenységek végzése közben is gyakran beszélünk szlovákul, így próbáljuk gyarapítani a gyermekek szókincsét.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Naša materská škola sa nachádza pod Pilišom, na Kestúci, v krásnom okolie, v susedstve Malej hory, preto sme vybrali meno: Horička. Máme štyri skupiny,nové ihrisko, a izbu na telocvik.

Podĺa nás je veĺmi dôležité, aby deti v škôlke najviac získavajú svoje vedomosti v priebehu hry a činnosti. Každá učiteĺka má slovenské vzelávanie, preto slovenčinu učíme nielen na povolanie, ale aj pri každodenných činnostiach (oblečenie, hra, telocvik, vizuálné činnosti, stravovanie, atď.).

Zapojíme sa do miestnych dedinských programov (oberačné pochodovanie, čakanie vianočných sviatkoch), aj na školských oslavách snažíme sa vychovávať dedinské tradície (Pút,Luca, Vianoce, Veĺká noc), učíme deťom ĺudové hry, a také piesne, básne,rečňovanky, ktoré si pozbierali na Kestúci.

Naším cieĺom je, aby deti mali rád slovenský jazyk, radi recitovali básne, riekanky, veselo spievali slovenské ĺudové detské piesne, a aby bolo pre ním prirodzené, že sa zhovárame aj po maďarsky aj po slovensky.

 

udvar1  udvar2 
 öltöző csoportszoba